Autors

Apsveicam!

Autors Ilze Barisa, 07/02/2019. Tēma Skolnieku sasniegumi

Piedzīvojumu un izaicinājuma spēle “Jaunie Skrundas sargi”

Autors Ilze Barisa, 06/02/2019. Tēma Pasākumi

Pirms 100. Gadiem 29. janvārī O. Kalpaka bataljons no lieliniekiem atbrīvoja Skrundu, tā bija pirmā uzvara Latvijas Brīvības cīņās.

Par godu šim vēsturiskajam notikumam, katru gadu Skrundā notiek Karoga diena, kurā piedalās skolēni, jaunsargi un zemessargi. Arī mūsu skolas komandas no 6.a. 7.a, 8.b un 9.a klasēm piedalījās karoga dienas pasākumos. Tas sākās ar dievkalpojumu baznīcā, gājienu, militarizētu parādi. Stafetē skolēni veica dažādus uzdevumus Skrundas ielās, granātas mešana, šaušana, automašīnas stumšana, lielgabala tēmēšana un orientēšanās pilsētā, kā arī citas aktivitātes.Skolēniem pasākumā kopā ar Zemessardzi pievienojās arī aizsardzības ministrs Artis Pabriks.

Pēc spraigas cīņas 5.-7. klašu grupā 2. vietu izcīnīja 7. a klases komanda “Cīnītāji no Rozentāla ielas”, 8.-9.klašu grupā 2. vieta 9.a klases komandai “Bunkurs-13”.

Pie mums ciemos vides eksperts Māris Olte

Autors Ilze Barisa, 06/02/2019. Tēma Projekti

Turpinās  Globālās izglītības tīkla Eiropā izglītības programmas projekts “Domā inovatīvi, rīkojies atbildīgi, dzīvo zaļi” , nr. 9-5.1/2018/12, Saldus vidusskolā. Projekta ietvaros uzaicinājām biologu un dabas pētnieku Māri Olti, lai Saldus vidusskolas sākumskolas klašu skolēniem pastāstītu par tēmu „Klimata pārmaiņas un tā ietekme uz vidi”. Nodarbības notika pa klašu grupām, katrai grupai sava tēma. Lektors skolēniem deva iespēju paskatīties uz šo problēmu no cita skatpunkta, izskaidrojot klimata pārmaiņu procesus  vienkāršā, saprotamā veidā, pielietojot dažādus piemērus. Kā mainījies klimats sākot no ledus laikmeta, kas klāja arī Latviju, līdz mūsdienām.

Latvijas klimatiskā zona un ģeogrāfiskais novietojums ļauj klimata pārmaiņas piedzīvot daudz mērenākā  formā nekā citur pasaulē, tomēr  ietekme ir jūtama, un tuvāko gadu laikā šīs sekas tikai pieaugs. Vislielāko ietekmi uz klimatu atstāj četras jomas – transports, mājoklis (dzīvesvieta), pārtika un vispārējais patēriņš. Klimata pārmaiņas ir viens no mūsdienu galvenajiem izaicinājumiem, kas ietekmēs ikvienu neatkarīgi no dzīvesvietas, pārticības vai nodarbošanās.  Iedzīvotāju attieksmi un spēju pielāgoties klimata pārmaiņām ļoti būtiski var ietekmēt informētība un izglītošana. Tieši izglītošana var veicināt gan skolēnu, gan pieaugušo labāku izpratni par ļoti sarežģīto materiālu, preču un pakalpojumu kopsakarību ar vides kvalitāti.

Skolēniem ļoti patika, tika uzdoti daudz jautājumi, kā arī stāstīti savi novērojumi dabā kopā ar vecākiem.

Dabas muzejs vada nodarbības sākumskolā

Autors Ilze Barisa, 06/02/2019. Tēma Pasākumi, Projekti

Projekta SAAM 8.3.2.2. ,,Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros 29. janvārī Saldus vidusskolas sākumskolas skolēniem  dabaszinību stundas vadīja Dabas muzeja darbinieki. Dabas muzeja  izbraukuma nodarbībās skolēni uzzināja, kas notiek kurmīša Kvēpa valstībā? Kādi ir viņa paradumi un draugi? Veicot praktiskus uzdevumus ar magnētiskajām kartiņām, skolēni pārbaudīja savas zināšanas par augiem un dzīvniekiem pļavā. Tāpat skolēni iepazina Latvijas putnu sugu daudzveidību. Nodarbībā par ķērpjiem uzzināja kopīgās un atšķirīgās pazīmes no augiem, aļģēm un sēnēm. Bērni grupās izveidoja ķērpja iekšējās uzbūves modeli (no filcētām detaļām).

Informāciju sagatavoja Saldus vidusskolas direktores vietniece Inita Rulle

Laba pieredze globālās izglītības ieviešanā

Autors Ilze Barisa, 06/02/2019. Tēma Projekti

Globālās izglītības tīkla Eiropā Globālās izglītības palielināšanas un inovāciju programmas finanšu instrumenta projektsDomā inovatīvi, rīkojies atbildīgi, dzīvo zaļi”  projekta ietvaros Saldus vidusskolas sākumskolas skolotāji 23.janvārī devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Ogresgala pamatskolu. Ogresgala pamatskola aktīvi darbojas dažādu vides projektu īstenošanā, jau 12 gadus pēc kārtas skolai tiek pasniegts Zaļais karogs. Daudzus gadus Ogresgala pamatskola ir «Baltijas jūras projekta» dalībniece.

Ogresgala pamatskolas skolotāji nodrošina mācību satura saikni ar reālo dzīvi, jaunākajiem zinātnes sasniegumiem un karjeras iespējām nākotnē, organizējot mācību procesu sadarbības un līdzdarbības kompetenču ieviešanā. Ar savu pieredzi dalījās skolas direktore Skaidrīte Butāne, mācību pārzine Anita Gutāne un sākumskolas skolotāji. Kolēģi iepazīstināja ar pieredzi āra nodarbību organizēšanā. Uzzinājām, ka skolas apkārtnē ir izveidots filozofu stūrītis, Zaļā grāmata, kukaiņu māja, pasaku stāstīšanas krēsls, ārstniecības augu dobe, dažādi mūzikas instrumenti.  Tika diskutēts arī par citiem aktuāliem jautājumiem, kas saistīti ar mācību un audzināšanas procesu.

 Informāciju sagatavoja Saldus vidusskolas direktores vietniece Inita Rulle

Lepojamies ar sasniegto!

Autors Ilze Barisa, 04/02/2019. Tēma Ziņas

Patiess prieks un lepnums par mūsu skolotāju ieguldījumu Saldus vidusskolas skolēnos. 2017./2018.m. g. 12.klašu absolventi ir apliecinājuši mūsu skolas izglītības kvalitāti un veiksmīgi turpina izglītoties augstākajās mācību iestādēs. Latvijas Universitātes  simtgades gadā mūsu skola saņēmusi Skolu balvu par lielāko studentu saimes papildināšanu no Kurzemes. Esam vienīgā vidusskola starp ģimnāzijām. Balvu saņēma arī  Valmieras, Jelgavas, Daugavpils un Rīgas 2.Valsts ģimnāzija. Rektors aicināja arī uz turpmāku veiksmīgu sadarbību. Šobrīd sadarbība jau notiek, apmeklējot Prātnieku laboratorijas nodarbības, LU Izcilības skolu un ZPD izstrādē.

Apsveicam!

Autors Ilze Barisa, 01/02/2019. Tēma Skolnieku sasniegumi

Apsveicam!

Autors Ilze Barisa, 01/02/2019. Tēma Skolnieku sasniegumi

Apsveicam!

Autors Ilze Barisa, 30/01/2019. Tēma Skolnieku sasniegumi

Kanādas vēstnieku sagaidām ar franču valodu

Autors Ilze Barisa, 30/01/2019. Tēma Pasākumi

Saldus vidusskolai bija gods sagaidīt Kanādas vēstnieku, militāro atašeju un vēstniecības pārstāvjus skolā. Vēstnieka kungam bija liels pārsteigums dzirdēt Latvijas mazpilsētā franču valodas skaņas, kuras apgūstam, gandarījums par jauniešu zināšanām par Kanādu, tās ģeogrāfiju, valodu, cilvēkiem un , protams, hokeju. Skolā vēstniecības pārstāvji tikās arī ar skolēnu pašpārvaldi, kas prezentēja skolu, vidusskolēniem un skolotājiem. Foto: Andrejs Sergejevs

Tuvākie pasākumi

Jaunumu arhīvs

Dienesta viesnīca vidusskolēniem
informācijas tālrunis
29449148

Scroll Up