Programmas


Skola īsteno sekojošas licencētas izglītības programmas:

  • Pirmsskolas izglītības programma (01011111) 5 gadīgo, 6 gadīgo bērnu apmācības grupās
  • izglītības programmas 1.-9.klasē:
Programmas nosaukums, kods, programmai raksturīgais
Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena programma (21012111) – ar padziļinājumu svešvalodās, apgūstot 3 svešvalodas (angļu valodu, krievu valodu vai vācu, vai franču valodu)
Pamatizglītības profesionāli orientētā virziena programma (21014111) – ar papildnodarbībām sportā
Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmas (21013111)- datorika, matemātika, bioloģija (1.var.) vai

bioloģija, ģeogrāfija, fizika (2.var.)

  • Vidusskolas izglītības programmas
Programmas nosaukums Programmai raksturīgie mācību priekšmeti
Matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programma (31013011)

 

Ķīmija, fizika, bioloģija, tehniskā grafika,

matemātika,

1.var.-programmēšanas pamati, fizika;

2.var.- bioloģija, ģeogrāfija

Vispārējā izglītības programma (31011011) Līdzsvarota  visu izglītības jomu mācību priekšmetu apguve.
  • Pamatizglītības speciālās izglītības programmas (jauni skolēni netiek uzņemti): speciālā pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611) un speciālā pamatizglītības izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (2101811).

 

Pastāsti par šo arī citiem!

Tuvākie pasākumi

2018 decembris
pirmdien otrdien trešdien ceturtdien piektdien sestdien svētdien
26/11/2018 27/11/2018 28/11/2018 29/11/2018 30/11/2018

Category: Pasākumi16:00: Masku ballīte 5.-6.klasei

16:00: Masku ballīte 5.-6.klasei
01/12/2018

Category: Pasākumi10:30: Sestdienas pārgājiens sākumskolēniem!

10:30: Sestdienas pārgājiens sākumskolēniem!
02/12/2018
03/12/2018 04/12/2018 05/12/2018 06/12/2018 07/12/2018

Category: Pasākumi13:00: Ziemassvētku tirdziņš Cieceres ielas 6 ēkā

13:00: Ziemassvētku tirdziņš Cieceres ielas 6 ēkā

Category: Pasākumi16:30: Rūķu skola topošajiem pirmklasniekiem! 1. nodarbība

16:30: Rūķu skola topošajiem pirmklasniekiem! 1. nodarbība
08/12/2018 09/12/2018
10/12/2018 11/12/2018

Category: Pasākumi18:00: Ziemassvētku koncerts 2.-4.klasei

18:00: Ziemassvētku koncerts 2.-4.klasei
12/12/2018 13/12/2018

Category: Pasākumi18:00: Ziemassvētku koncerts pirmsskolai un 1.klasēm

18:00: Ziemassvētku koncerts pirmsskolai un 1.klasēm
14/12/2018

Category: Pasākumi20:15: Ziemassvētku tirdziņš 5.-12.klasēm

20:15: Ziemassvētku tirdziņš 5.-12.klasēm
15/12/2018 16/12/2018
17/12/2018 18/12/2018 19/12/2018 20/12/2018

Category: Pasākumi19:00: 5.-12.klašu Ziemassvētku koncerts

19:00: 5.-12.klašu Ziemassvētku koncerts
21/12/2018 22/12/2018 23/12/2018
24/12/2018 25/12/2018 26/12/2018 27/12/2018 28/12/2018 29/12/2018 30/12/2018
31/12/2018 01/01/2019 02/01/2019 03/01/2019 04/01/2019 05/01/2019 06/01/2019

Jaunumu arhīvs

ZIEMASSVĒTKI SKOLĀ

11. decembrī 18:00
2.-4. kl. (lielajā skolā)
13. decembrī 18:00

pirmsskolai un 1. kl. (lielajā skolā)

20. decembrī

17:30
teicamnieku un vecāku godināšana

19:00
koncerts 5. - 12. kl.

22:00
balle 5. - 12. kl

21. decembrī
LIECĪBU SAŅEMŠANA
Dienesta viesnīca vidusskolēniem
informācijas tālrunis
29449148

Scroll Up