Programmas


Skola īsteno sekojošas licencētas izglītības programmas:

 • Pirmsskolas izglītības programma (01011111) 5 gadīgo, 6 gadīgo bērnu apmācības grupās
  • Paredzēta 5 un 6 gadīgiem audzēkņiem.  Grupā ir līdz 14 bērniem. Nodarbības notiek līdz plkst.14.30.
 • Izglītības programmas 1.-9.klasē:
  • Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena programma (21012111)
   • Padziļinājums angļu valodas apguvē, ir dalījums mazās grupās svešvalodās, krievu valoda no -5. klases, vācu valoda- no 8.klases. Ir iespēja apgūt franču valodu un teātra mākslu.
  • Pamatizglītības profesionāli orientētā virziena programma (2101411)
   • Vairāk stundu ir sportā, ir jāapmeklē kāds no skolas sporta pulciņiem.
  • Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmas (21013111)
   • Skolēniem tiek piedāvātas vairāk stundu matemātikā, bioloģijā. Datorika jau no 1.klases. Vides izglītība. Eksperimenti un pētījumi dabā.

 • Vidusskolas izglītības programmas- visās izglītības programmās ir vairāk stundu centralizēto eksāmenu priekšmetos- latviešu valodā, angļu valodā, matemātikā, visās apgūst fiziku, ķīmiju, bioloģiju. Sadarbība ar Jauno zinātnieku skolām Latvijas universitātē.
  • Matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programma (31013011)
   • 1.variants- padziļinājums fizikā, matemātikā. Apgūst programmēšanas pamatus, tehnisko grafiku, ekonomiku, ģeogrāfiju.
   • 2.variants- padziļinājums bioloģijā, matemātikā. Vairāk ģeogrāfijas stundu. Ir arī tehniskā grafika, ekonomika, veselības mācība.
  • Vispārējā izglītības programma (31011011)
   • 1.variants- Ekonomikas un ģeogrāfijas padziļinājums. Apgūst arī mūziku, psiholoģiju, kulturoloģiju, politiku un tiesības, tehnisko grafiku.
   • 2.variants.- PĒC SKOLĒNU PIEPRASĪJUMA. Jauns mācību priekšmets- teātra māksla, papildus apgūst psiholoģiju, kulturoloģiju, politiku un tiesības. Vairāk mūzikas stundu.
 • Pamatizglītības speciālās izglītības programmas (jauni skolēni netiek uzņemti): speciālā pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611) un speciālā pamatizglītības izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (2101811)

 

 

 

 

Pastāsti par šo arī citiem!

Jaunumu arhīvs

DOKUMENTU PIEŅEMŠANA

no 3. jūnija

LIELAJĀ SKOLĀ
Dienesta viesnīca vidusskolēniem
informācijas tālrunis
29449148

Scroll Up