Programmas


Skola īsteno sekojošas licencētas izglītības programmas:

  • Pirmsskolas izglītības programma (01011111) 5 gadīgo, 6 gadīgo bērnu apmācības grupās
  • izglītības programmas 1.-9.klasē:
Programmas nosaukums, kods, programmai raksturīgais
Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena programma (21012111) – ar padziļinājumu svešvalodās, apgūstot 3 svešvalodas (angļu valodu, krievu valodu vai vācu, vai franču valodu)
Pamatizglītības profesionāli orientētā virziena programma (21014111) – ar papildnodarbībām sportā
Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmas (21013111)- datorika, matemātika, bioloģija (1.var.) vai

bioloģija, ģeogrāfija, fizika (2.var.)

  • Vidusskolas izglītības programmas
Programmas nosaukums Programmai raksturīgie mācību priekšmeti
Matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programma (31013011)

 

Ķīmija, fizika, bioloģija, tehniskā grafika,

matemātika,

1.var.-programmēšanas pamati, fizika;

2.var.- bioloģija, ģeogrāfija

Vispārējā izglītības programma (31011011) Līdzsvarota  visu izglītības jomu mācību priekšmetu apguve.
  • Pamatizglītības speciālās izglītības programmas (jauni skolēni netiek uzņemti): speciālā pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611) un speciālā pamatizglītības izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (2101811).

 

Pastāsti par šo arī citiem!

Tuvākie pasākumi

Jaunumu arhīvs

Dienesta viesnīca vidusskolēniem
informācijas tālrunis
29449148

Scroll Up