Programmas

Skola īsteno sekojošas licencētas izglītības programmas:

Pirmsskola1. - 9. klaseVidusskolaSpeciālā izglītība

Pirmsskolas izglītības programma (01011111) 5 gadīgo, 6 gadīgo bērnu apmācības grupās:

Paredzēta 5 un 6 gadīgiem audzēkņiem.

Izglītības programmas 1.-9.klasē:

    • Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena programma (21012111)

Padziļinājums angļu valodas apguvē, ir dalījums mazās grupās svešvalodās, krievu valoda no -5. klases, vācu valoda- no 8.klases. Ir iespēja apgūt franču valodu un teātra mākslu.

    • Pamatizglītības profesionāli orientētā sporta virziena programma (2101411)

Vairāk stundu ir sportā, ir jāapmeklē kāds no skolas sporta pulciņiem.

    • Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmas (21013111)

Skolēniem tiek piedāvātas vairāk stundu matemātikā, bioloģijā. Datorika jau no 1.klases. Vides izglītība. Eksperimenti un pētījumi dabā.

Vidusskolas izglītības programmas:

visās izglītības programmās ir vairāk stundu centralizēto eksāmenu priekšmetos- latviešu valodā, angļu valodā, matemātikā, visās apgūst fiziku, ķīmiju, bioloģiju. Sadarbība ar Jauno zinātnieku skolām Latvijas universitātē.

    • Matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programma (31013011)

1.variants- padziļinājums fizikā, matemātikā. Apgūst programmēšanas pamatus, tehnisko grafiku, ekonomiku, ģeogrāfiju.

2.variants- padziļinājums bioloģijā, matemātikā. Vairāk ģeogrāfijas stundu. Ir arī tehniskā grafika, ekonomika, veselības mācība.

    • Vispārējā izglītības programma (31011011)

1.variants- Ekonomikas un ģeogrāfijas padziļinājums. Apgūst arī mūziku, psiholoģiju, kulturoloģiju, politiku un tiesības, tehnisko grafiku.

2.variants jauns mācību priekšmets- teātra māksla, papildus apgūst psiholoģiju, kulturoloģiju, politiku un tiesības. Vairāk mūzikas stundu.

Pamatizglītības speciālās izglītības programmas (jauni skolēni netiek uzņemti):

speciālā pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611)