Ēdināšana

Ēdināšanu mūsu skolā nodrošina SIA “Aniva”

Telefona numurs ēdināšanas atteikšanai kopgaldam:

  • 1. – 4. klasēm ziņot klases audzinātājai
  • 5. – 6. klasēm 27024039

Ēdināšanas finansēšana

  • Pirmsskolēniem pašvaldības līdzfinansējums pusdienām 1 EUR dienā.
  • 1.- 4. klašu skolēniem Valsts finansējums pusdienām 1,42 EUR dienā.
  • 5. – 9. klašu skolēniem pašvaldības līdzfinansējums pusdienām 1 EUR dienā.
  • Brokastis 0,70 EUR dienā un launagu 0,70 EUR dienā finansē vecāki. Šo pakalpojumu var izvēlēties individuāli, piesakoties pie klases audzinātājas.

Norēķinu kārtība

Par brokastīm, launagu un starpību par pusdienām (5. – 6. klasēm) iespējams norēķināties elektroniski. Lūdzam ievērot rēķinā norādīto apmaksas termiņu.

Ja vecāks nav atteicis ēdināšanu skolēna prombūtnes laikā, par sniegto pakalpojumu ir jāmaksā.

edamzale

 

 

ĒDIENKARTE

Ēdienkarte 12.-16.aprilis