Ēdināšana

Ēdināšanu mūsu skolā nodrošina SIA “Aniva”

Telefona numurs ēdināšanas atteikšanai kopgaldam:

  • 1. – 4. klasēm ziņot klases audzinātājai
  • 5. – 6. klasēm 27024039

Ēdināšanas finansēšana

  • Pirmsskolēniem pašvaldības līdzfinansējums pusdienām 1 EUR dienā.
  • 1.- 4. klašu skolēniem Valsts finansējums pusdienām 1,42 EUR dienā.
  • 5. – 9. klašu skolēniem pašvaldības līdzfinansējums pusdienām 1 EUR dienā.
  • Brokastis 0,70 EUR dienā un launagu 0,70 EUR dienā finansē vecāki. Šo pakalpojumu var izvēlēties individuāli, piesakoties pie klases audzinātājas.

Norēķinu kārtība

Par brokastīm, launagu un starpību par pusdienām (5. – 6. klasēm) iespējams norēķināties elektroniski. Lūdzam ievērot rēķinā norādīto apmaksas termiņu.

Ja vecāks nav atteicis ēdināšanu skolēna prombūtnes laikā, par sniegto pakalpojumu ir jāmaksā.

edamzale

 

 

ĒDIENKARTE

Lielās skolas kompleksās pusdienas no 12.oktobra

Lielās skolas uzkoda no 12.oktobra

Mazās skolas ēdienkarte no 12.oktobra