Karjeras izglītība

 KARJERAS KONSULTANTE  Vita Grīsle- Akopjana 

2021./2022. m.g. laikā individuālās karjeras konsultācijas norisinās 1. – 12.klases skolēniem un vecākiem pēc iepriekšējas pieteikšanās e-pastā: vita52@inbox.lv vai www.e-klase.lv.

Konsultāciju vietas:

  • 1.- 4.klašu skolēniem Cieceres ielā 6;
  • 5.-12.klašu skolēniem J.Rozentāla iela 19.

Karjeras konsultants iesaka:

Karjeras izglītība — izglītības procesā integrēti pasākumi, lai nodrošinātu izglītojamo karjeras vadības prasmju apguvi un attīstīšanu, kas ietver savu interešu, spēju un iespēju apzināšanos tālākās izglītības un profesionālās karjeras virziena izvēlei. Tātad karjeras izglītība palīdz jauniešiem:

  • Izprast sevi
  • Veidot pašapziņu
  • Izvērtēt savu pieredzi un sasniegumus
  • Apzināt savas stiprās un vājas puses
  • Plānot un vadīt savu karjeru
  • Novērtēt darba tirgus priekšrocības un trūkumus
  • Pētīt izglītības iespējas
  • Pieņemt lēmumu

Karjeras attīstības atbalsts — pasākumu kopums, kas ietver informācijas, karjeras izglītības un individuālo konsultāciju pieejamību izglītojamajiem karjeras mērķu noteikšanai un plānošanai, izdarot izvēli saistībā ar izglītību un darbu.