Karjeras izglītība

 KARJERAS KONSULTANTE  Vita Grīsle- Akopjana 

2023./2024. m.g. laikā individuālās karjeras konsultācijas norisinās 1. – 12.klases skolēniem un vecākiem pēc iepriekšējas pieteikšanās e-pastā: vita52@inbox.lv vai www.e-klase.lv.

Konsultāciju vietas:

  • 1.- 3.klašu skolēniem Cieceres ielā 6;
  • 4.-12.klašu skolēniem J.Rozentāla iela 19.

2023./2024.m.g.

Saldus vidusskolas 9. un 12.klašu absolventu tālākizglītības apkopojums par pēdējiem 3 gadiem.

Karjeras nedēļa norisinājās no 16.-20.oktobrim. Karjeras nedēļa “Tavs prasmju portfelis”. Saldus vidusskolas Karjeras nedēļas pasākumu apkopojums.

Karjeras konsultants iesaka:

Karjeras izglītība — izglītības procesā integrēti pasākumi, lai nodrošinātu izglītojamo karjeras vadības prasmju apguvi un attīstīšanu, kas ietver savu interešu, spēju un iespēju apzināšanos tālākās izglītības un profesionālās karjeras virziena izvēlei.

Karjeras attīstības atbalsta sistēmas dalībnieki un to lomas.

Materiāli karjeras izglītībā izglītojamam

Esi gatavs darba intervijai.

Dekarta četrstūris, lēmumu pieņemšanas seku izvērtējums.

Tavas attīstības iespējas skolas laikā.

Kas tev jāuzzina par sevi, lai veiksmīgi plānotu karjeru?

Kā iepazīt profesiju?

Kā izvēlēties piemērotāko mācību iestādi?

Kā plānot karjeru?

Karjeras orientēšanās karte.

Kā iepazīt uzņēmumu ?

Saldus vidusskolas Karjeras izglītības programma pieejama ŠEIT!

Karjeras attīstības atbalsts — pasākumu kopums, kas ietver informācijas, karjeras izglītības un individuālo konsultāciju pieejamību izglītojamajiem karjeras mērķu noteikšanai un plānošanai, izdarot izvēli saistībā ar izglītību un darbu.