Jaunais “Kontakts” projekts jau top!

Jau 4.gadu Saldus vidusskolas pašpārvalde piedalās iniciatīvā izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts”,tajā būs iespējams stiprināt pašpārvalžu attīstību, sekmēt jauniešu aktīvu pilsonisko līdzdalību, veicināt prasmes atpazīt un novērst mobingu, kā arī veidot atbalstošu un cieņpilnu skolas vidi.
Lasīt vairāk Jaunais “Kontakts” projekts jau top!

“Runā skolēni, lai sadzird ikviens”projektas noslēdzas

Saldus vidusskolas skolēnu pašpārvaldes komanda realizē Jaunatnes starptautiskās programmas aģentūras projekta “Kontakts” aktivitātes “Runā skoleni, lai sadzird ikviens”. Projekta  ietvaros 15.decembrī notika projekta noslēguma pasākums, kuras ietvaros pašpārvaldes jaunieši izvērtēja projekta norisi un realizētās aktivitātes, pašorganizēti un atbildīgi plānoja pašpārvaldes 2.pusgada darbu, sastādot darba plāna uzmetumu, piefiksējot turpmākās vajadzības un idejas darbam.

“Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2023.-2025. gadam ietvaros”

JSPA logo

Pašpārvalde iet ārpus rāmjiem

Saldus vidusskolas skolēnu pašpārvaldes komanda realizē Jaunatnes starptautiskās programmas aģentūras projekta “Kontakts” aktivitātes “Runā skoleni, lai sadzird ikviens”. Projekta  ietvaros notika aktivitāte “Skaties ārpus rāmjiem”, kuras ietvaros pašpārvaldes jaunieši 7.decembrī viesojās Jelgavas Valsts Ģimnāzijas un Rīgas 6.vidusskolas skolēnu pašpārvaldēs.

JSPA logo


Lasīt vairāk Pašpārvalde iet ārpus rāmjiem