Uzņemšana

Izglītojamo uzņemšanas kārtība 2024./2025.mācību gadam Saldus vidusskolā  lasīt šeit!

 

UZŅEMŠANA PIRMSSKOLĀ

Lūdzu iepazīties ar bērnu uzņemšanas kārtību pirmsskolas grupās, atverot saiti: Bērnu uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Saldus novada pirmsskolas izglitibas iestādēs un visparizglītojošajās skolās

Pieteikuma forma bērna reģistrēšanai pirmsskolā pieejama šeit: pieteikums_uznemšanai_pirmsskolā

Pieteikumu var iesniegt:

  • klātienē- Striķu ielā 3, Saldū, klientu apkalpošanas centrā Brocēnu pilsētā vai pagastu pārvaldēs;
  • elektroniski parakstītu- iesūtot uz pasts@saldus.lv

UZŅEMŠANA SKOLĀ

Skolēnu reģistrācija mācībām 1.klasē 2024./2025.m.g. notiks līdz 30.maijam. Zvanīt pa tālr. 63881007.

 

 

UZŅEMŠANA 10.klasēs 

Saldus vidusskola piedāvātie  mācību virzieni 10.klasē 2024./2025.m.g.:

  • matemātikas un tehnikas virziens
  • komunikāciju  virziens
  • vides zinību un medicīnas virziens

Iesniegums pieejams šeit! 

Papildus skolēnam ir iespēja apgūt B kategorijas autovadītāja kursu teoriju, ko apmaksā skola, sportot modernā stadionā, mācīties labiekārtotā vidē, izmantot iespējas piedalīties starptautiskos projektos, brīvajā laikā izmantot interešu izglītības piedāvājumu. Par centīgu mācību darbu saņemt Saldus novada pašvaldības stipendiju un ceļa izdevumu, kas radušies braucot uz skolu, atmaksu.

Piedāvājam arī iespēju nakšņot dienesta viesnīcā.

Atbildes uz jautājumiem var saņemt norādītajā kontaktinformācijā!

medicinas_virziens Matemātikas virziens Komunikāciju virziens Atbalsts skolēnam Uzņemšana 10.klasē