Uzņemšana

Izglītojamo uzņemšanas kārtība Saldus vidusskolā 2022./2023. mācību gadā- lasīt šeit!

 

UZŅEMŠANA PIRMSSKOLĀ

Lūdzu iepazīties ar bērnu uzņemšanas kārtību pirmsskolas grupās, atverot saiti: Bērnu uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Saldus novada pirmsskolas izglitibas iestādēs un visparizglītojošajās skolās

Pieteikuma forma bērna reģistrēšanai pirmsskolā pieejama šeit: pieteikums_uznemšanai_pirmsskolā

Pieteikumu var iesniegt:

  • klātienē- Striķu ielā 3, Saldū, klientu apkalpošanas centrā Brocēnu pilsētā vai pagastu pārvaldēs;
  • elektroniski parakstītu- iesūtot uz izglitiba@saldus.lv

UZŅEMŠANA SKOLĀ

 

Dokumentu pieņemšana iepriekš piesakoties pa tālr. 29253529, 22449180

visām klasēm mācībām Saldus vidusskolā.

Skolēnu reģistrācija mācībām 1.klasē 2022./2023.m.g. notiek līdz 30.maijam. Saite reģistrācijai šeit: Reģistrācija mācībām 1.klasē!

 

UZŅEMŠANA 10.klasēs 

Saldus vidusskola piedāvātie  mācību virzieni 10.klasē:

Tiek plānota uzņemšana šādos virzienos:

  • matemātikas un tehnikas virziens
  • komunikāciju un tiesību virziens
  • vides zinību un medicīnas virziens
  • valodu un kultūras izglītības virziens

Papildus skolēnam ir iespēja apgūt B kategorijas autovadītāja kursu teoriju, ko apmaksā skola, sportot modernā stadionā, mācīties labiekārtotā vidē, izmantot iespējas piedalīties starptautiskos projektos, brīvajā laikā izmantot interešu izglītības piedāvājumu. Par centīgu mācību darbu saņemt Saldus novada pašvaldības stipendiju un ceļa izdevumu, kas radušies braucot uz skolu, atmaksu.

Piedāvājam arī iespēju nakšņot dienesta viesnīcā.

Atbildes uz jautājumiem var saņemt norādītajā kontaktinformācijā!