Pie mums ciemos vides eksperts Māris Olte

Autors Ilze Barisa, 06/02/2019. Tēma Projekti

Turpinās  Globālās izglītības tīkla Eiropā izglītības programmas projekts “Domā inovatīvi, rīkojies atbildīgi, dzīvo zaļi” , nr. 9-5.1/2018/12, Saldus vidusskolā. Projekta ietvaros uzaicinājām biologu un dabas pētnieku Māri Olti, lai Saldus vidusskolas sākumskolas klašu skolēniem pastāstītu par tēmu „Klimata pārmaiņas un tā ietekme uz vidi”. Nodarbības notika pa klašu grupām, katrai grupai sava tēma. Lektors skolēniem deva iespēju paskatīties uz šo problēmu no cita skatpunkta, izskaidrojot klimata pārmaiņu procesus  vienkāršā, saprotamā veidā, pielietojot dažādus piemērus. Kā mainījies klimats sākot no ledus laikmeta, kas klāja arī Latviju, līdz mūsdienām.

Latvijas klimatiskā zona un ģeogrāfiskais novietojums ļauj klimata pārmaiņas piedzīvot daudz mērenākā  formā nekā citur pasaulē, tomēr  ietekme ir jūtama, un tuvāko gadu laikā šīs sekas tikai pieaugs. Vislielāko ietekmi uz klimatu atstāj četras jomas – transports, mājoklis (dzīvesvieta), pārtika un vispārējais patēriņš. Klimata pārmaiņas ir viens no mūsdienu galvenajiem izaicinājumiem, kas ietekmēs ikvienu neatkarīgi no dzīvesvietas, pārticības vai nodarbošanās.  Iedzīvotāju attieksmi un spēju pielāgoties klimata pārmaiņām ļoti būtiski var ietekmēt informētība un izglītošana. Tieši izglītošana var veicināt gan skolēnu, gan pieaugušo labāku izpratni par ļoti sarežģīto materiālu, preču un pakalpojumu kopsakarību ar vides kvalitāti.

Skolēniem ļoti patika, tika uzdoti daudz jautājumi, kā arī stāstīti savi novērojumi dabā kopā ar vecākiem.

Dabas muzejs vada nodarbības sākumskolā

Autors Ilze Barisa, 06/02/2019. Tēma Pasākumi, Projekti

Projekta SAAM 8.3.2.2. ,,Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros 29. janvārī Saldus vidusskolas sākumskolas skolēniem  dabaszinību stundas vadīja Dabas muzeja darbinieki. Dabas muzeja  izbraukuma nodarbībās skolēni uzzināja, kas notiek kurmīša Kvēpa valstībā? Kādi ir viņa paradumi un draugi? Veicot praktiskus uzdevumus ar magnētiskajām kartiņām, skolēni pārbaudīja savas zināšanas par augiem un dzīvniekiem pļavā. Tāpat skolēni iepazina Latvijas putnu sugu daudzveidību. Nodarbībā par ķērpjiem uzzināja kopīgās un atšķirīgās pazīmes no augiem, aļģēm un sēnēm. Bērni grupās izveidoja ķērpja iekšējās uzbūves modeli (no filcētām detaļām).

Informāciju sagatavoja Saldus vidusskolas direktores vietniece Inita Rulle

Laba pieredze globālās izglītības ieviešanā

Autors Ilze Barisa, 06/02/2019. Tēma Projekti

Globālās izglītības tīkla Eiropā Globālās izglītības palielināšanas un inovāciju programmas finanšu instrumenta projektsDomā inovatīvi, rīkojies atbildīgi, dzīvo zaļi”  projekta ietvaros Saldus vidusskolas sākumskolas skolotāji 23.janvārī devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Ogresgala pamatskolu. Ogresgala pamatskola aktīvi darbojas dažādu vides projektu īstenošanā, jau 12 gadus pēc kārtas skolai tiek pasniegts Zaļais karogs. Daudzus gadus Ogresgala pamatskola ir «Baltijas jūras projekta» dalībniece.

Ogresgala pamatskolas skolotāji nodrošina mācību satura saikni ar reālo dzīvi, jaunākajiem zinātnes sasniegumiem un karjeras iespējām nākotnē, organizējot mācību procesu sadarbības un līdzdarbības kompetenču ieviešanā. Ar savu pieredzi dalījās skolas direktore Skaidrīte Butāne, mācību pārzine Anita Gutāne un sākumskolas skolotāji. Kolēģi iepazīstināja ar pieredzi āra nodarbību organizēšanā. Uzzinājām, ka skolas apkārtnē ir izveidots filozofu stūrītis, Zaļā grāmata, kukaiņu māja, pasaku stāstīšanas krēsls, ārstniecības augu dobe, dažādi mūzikas instrumenti.  Tika diskutēts arī par citiem aktuāliem jautājumiem, kas saistīti ar mācību un audzināšanas procesu.

 Informāciju sagatavoja Saldus vidusskolas direktores vietniece Inita Rulle

“eTwinning” iespējas mācību stundā

Autors Ilze Barisa, 28/01/2019. Tēma Projekti

25. janvārī mūsu skolas 12.b klases skolēni: Rēzija Kronberga, Dagne Līce, Sofija Ivanova, Elīna Štencele, Uģis Glāziņs, Adrija Šulce, Kristofers Grinšpons, Ralfs Bušmanis, Daniels Zandbergs  kopā ar krievu valodas skolotāju Ludmilu Sumļaņinovu  izmantoja “eTwinning” iespēju un piedalījās sadraudzības projektā “A Poet (a writer) is a national symbol of your country / Поэт (писатель) – национальный символ вашей страны”. Tikšanās bija ar skolēniem no Kurahovas liceja Ukrainā. Videozvana laikā ukraiņu skolēni un skolotājas stāstīja par ukraiņu dzejnieku Tarasu Svečenko, kā arī lasīja viņa dzejoļus. Savukārt, Saldus vidusskolas skolēni bija izvēlējušies pazīstamo dzejnieku Aleksandru Čaku un viņa dzejoļus, citējot tos dažādās valodā- latviešu, krievu, angļu. Vēl projektā piedalās skolēni no Lietuvas, Slovākijas, Ukrainas, Turcijas, Bulgārijas, Moldovas, Gruzijas un Latvijas.

 

5.b piepilda Skolas somu

Autors Ilze Barisa, 25/01/2019. Tēma Projekti

5.b klase Projektu nedēļā piepildīja savu Skolas somu ar jaunām prasmēm un zināšanām. Viņi apmeklēja Kapelleru namu un iepazina mūsu kultūras vērtību-seno podnieku arodu. Vēroja, kā no māla pikas rodas trauks, uzzinā, kā cepšanas procesā reizēm kaut kas skaists var pārvērsties par podnieka asarām, mēģināja veidot un dekorēt arī paši. Tagad jāgaida ceplis. Paldies Ditai Zagorskai un puišiem. Vienlaikus podnieka amata apgūšanai iemācījās arī dzīvē noderīgas prasmes “Varīt ziepes”, izvēlēties formu, krāsu, smaržu, lai galaprodukts sanāktu vislabākais, paralēli tam uzzinājām arī, kādas seno rakstu zīmes slēpjas dzimšanas datu veidotajā ornamentā, un ko tas pastāsta.

Prātnieku laboratorijas turpina darbu

Autors Ilze Barisa, 25/01/2019. Tēma Projekti, Ziņas

Projekta SAAM 8.3.2.2. ,,Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros mūsu 4.-5.klašu skolēni dodas uz Rīgu, lai darbotos “Prātnieku laboratorijas” kārtējā nodarbībā.

Šoreiz bija iespēja iepazīties ar mašīnu modelīšu veidošanu! Izprast kādas sastāvdaļas nepieciešamas, lai uzbūvētu modelīti, kāds spēki darbojas, lai mašīna kustētos un izprast, kas nepieciešams, lai mašīna nobrauktu pēc iespējas lielāku gabalu. Kā arī pašiem bija iespēja izveidot savu modelīti, ko bija iespēja ņemt līdz uz mājām.
Piektklasniekiem bija divas nodarbības. Pirmajā no tām skolēniem lika rūpīgi domāt un attīstīt loģisko domāšanu! Notika grupu nodarbības, kurās bija jāizveido pilsētas plāns, jānovieto ēkas, jāsavieno ar ielām, jāizvieto ūdensvadi, elektrolīnijas un viss cits nepieciešamais ievērojot dažādus nosacījumus. Izveidoto projektus pēc kritērijiem izvērtēja citas komandas. Otrajā nodarbībā skolēniem bija iespēja ar līdz paņemtās kurpju kastes un lupas palīdzību izveidot pašiem savus projektorus, kas no telefona veidoja projekciju uz sienas. Šajā nodarbībā tika pārspriests par gaismas laušanu, optiku un labu projektoru priekšnosacījumiem. Ar nepacietību gaidām nākošās nodarbības!

Apceļojam, apmīļojam Latviju!

Autors Ilze Barisa, 24/01/2019. Tēma Pasākumi, Projekti

Mūsu pirmais gājiens, kurā devāmies 18.janvārī, sākās pie Latvijas-Lietuvas robežstaba 001, kurš atrodas Baltijas jūras piekrastē Nidā. Nida ir sens zvejnieku ciems, kuru šodien vairāk apdzīvo kaimiņi lietuvieši. Nidas akmeņainās pludmales posms ir ģeoloģiskais un ģeomorfoloģiskais dabas piemineklis 3km garumā. Pēdas to juta!

Ceļu turpinājām gar Nidas purvu, kuru aplūkojām no skatu laukuma. Tālāk caur meža taku sasniedzām Papes Ķoņu ciema Mikjāņu sētu, kur glabā latvisko mantojumu un uztur to. Iepazināmies ar senās zvejnieku sētas  uzbūvi, niedru jumtu likšanas tradīcijām, kuras tālāk nodod mājas saimnieks Māris. Viņš arī Rucavas novada karoga autors.

Ceļš tālāk veda uz Rucavu, jo kur gan citur vēl vairāk varētu iepazīt šai pusei raksturīgās dziesmas un tradīcijas, ja ne etnogrāfiskajā mājā “Zvanītāji”, klausoties Sandrā Aigarē. Viņa mūs sagaida tērpusies Rucavas goda tērpā un aicina mājas saimes istabā, kas saglabājusi 19.gs beigām raksturīgo iedzīvi un etnogrāfiskos priekšmetus. Galdā kūp zāļu tēja, izsalkušos vēderus kārdina salinātā rupjmaize, medus un Rucavas baltais sviests, bet pie kārotā tik viegli netiekam, jo “ēšana bez dziesmām tāda rīšana vien esot”, saka Sandra.  Dziesmu vārdi apliecināja Rucavas kultūrtelpas vērtības. Ceļa noslēgumā Enriko ģitāras skaņas un dziesmas “Gods Dievam augstībā un cilvēkam labs prāts” vārdi pastiprināja šī gājiena nozīmīgumu mums.

Kopumā veicām 13km garu ceļu, ik soli domās apmīļojot Latviju! Mēs ticam, ka mūsu ceļi vedīs ne tikai gar pierobežu bet arī Latvijas vidienē, jo tie aizrauj

Vai var būt skaistāks apliecinājums par to ko darām, kā mājupceļā jauniešu dungotā “1836…un mēs vairs neesam sveši”. Paldies fondam 1836.lv par ceļa rādīšanu, personīgi Inesei Krūzei un Enriko Podniekam!

foto: Inese Krūze, 1836

Karjeras diena

Autors Ilze Barisa, 20/01/2019. Tēma Projekti, Ziņas

” Skats nākotnē” bija Karjeras dienas devīze.

Liels paldies tās organizatorei, Saldus vidusskolas karjeras skolotājai Vita Grīslei-Akopjanai, kas ar projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” un skolas atbalstu deva iespēju ne tikai mūsu, bet arī citu skolu skolēniem redzēt un dzirdēt dažādu augstāko izglītības iestāžu piedāvājumu, klausīties interesantu lektoru pieredzē un izvērtēt to. Pie mums viesojās Z.Daudziņa, I.Kreituse, M.Daugulis, E.Bošs un citi lektori, kopskaitā 15 dažādas augstākās izglītības iestādes no visas Latvijas. Skolēnu secinājums- vērtīgi!

Vai izvēlēties nākotnes profesijas?

Autors Ilze Barisa, 10/01/2019. Tēma Projekti

10.oktobrī projekta SAAM 8.3.2.2. ,,Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” un karjeras projekta ietvaros, 12. klašu skolēni devās uz vienu no Kurzemes skaistākajām pilsētām – Ventspili, kur apmeklējām Ventspils digitālo centru un iepazinām nākotnes profesijas-IT speciālists, maketētājs programmētājs un 3D grafikas dizaineris. Tur mēs maketējām viedtālruņa aplikāciju, kurā bija nepieciešams atrast konkrētu cilvēku pūlī. IT speciālists mums pastāstīja un parādīja, kā veidot un rediģēt mājaslapas. Pēc tam devāmies uz mašīnbūves uzņēmumu “Bucher”, kur uzzinājām par mašīnbūvei nepieciešamajām profesijām, piemēram, metinātājiem, inženieriem, mehāniķiem un kvalitātes testētājiem. Noslēgumā apmeklējām Kurzemes Radioastronomijas centru Irbenē. Ekskursijā laika iepazinām Irbenes teritoriju, devāmies pārgājienā pazemes tunelī un raķešu konstruktora Frīdriha Candera memoriālās telpas apskatē ēkā “Kristāls”,uzzinājām, kā  joprojām zinātniskos nolūkos darbojas 32 m pilnīgi grozāma paraboliska antena RT-32, kas ir lielākā Ziemeļeiropā un astotā lielākā pasaulē, kā arī otra – 16 m antena RTs-16. Abas antenas atjaunotas 2015. gada vasarā.

Kas par traku, tas par traku

Autors Ilze Barisa, 10/01/2019. Tēma Pasākumi, Projekti

4.-6.klašu skolēniem projekta Latvijas Skolas soma ietvaros bija iespēja piedzīvot jautru, muzikālu un izglītojošu piedzīvojumu izrādē “Kas par traku, tas par traku”, kurā skanēja latviešu izcilā dzejnieka Ojāra Vācieša dzeja, viņa radītie dzejas tēli  skatītāju priekšā atdzīvojas – dziedāja, dejoja, spēlējās, iesaistot arī mazos skatītājus.

Paldies “3 māsas” un māksliniekiem!

 

Tuvākie pasākumi

Jaunumu arhīvs

Dienesta viesnīca vidusskolēniem
informācijas tālrunis
29449148

Scroll Up