Programmas

Skola īsteno sekojošas licencētas izglītības programmas:

Pirmsskola1. - 9. klaseVidusskola

Pirmsskolas izglītības programma (01011111) 5 gadīgo, 6 gadīgo bērnu apmācības grupās:

Paredzēta 5 un 6 gadīgiem audzēkņiem.

Izglītības programmas 1.-9.klasē:

  • Pamatizglītības programma 1.-9.klasē (21011111 )
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611 )

Vidusskolas izglītības programmas:

 

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (31016011)

  • komunikāciju virziens;
  • vides un medicīnas virziens;
  • matemātikas un tehnoloģiju virziens.