Programmas

Skola īsteno sekojošas licencētas izglītības programmas:

Pirmsskola1. - 9. klaseVidusskolaSpeciālā izglītība

Pirmsskolas izglītības programma (01011111) 5 gadīgo, 6 gadīgo bērnu apmācības grupās:

Paredzēta 5 un 6 gadīgiem audzēkņiem.

Izglītības programmas 1.-9.klasē:

    • Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena programma (21012111)

Padziļinājums angļu valodas apguvē, ir dalījums mazās grupās svešvalodās, krievu valoda no -5. klases, vācu valoda- no 8.klases. Ir iespēja apgūt franču valodu un teātra mākslu.

    • Pamatizglītības profesionāli orientētā sporta virziena programma (2101411)

Vairāk stundu ir sportā, ir jāapmeklē kāds no skolas sporta pulciņiem.

    • Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmas (21013111)

Skolēniem tiek piedāvātas vairāk stundu matemātikā, bioloģijā. Datorika jau no 1.klases. Vides izglītība. Eksperimenti un pētījumi dabā.

Vidusskolas izglītības programmas:

visās izglītības programmās ir vairāk stundu centralizēto eksāmenu priekšmetos- latviešu valodā, angļu valodā, matemātikā, visās apgūst fiziku, ķīmiju, bioloģiju. Sadarbība ar Jauno zinātnieku skolām Latvijas universitātē.

 

Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (31013011)

 

Vispārējās vidējās izglītības programma (31013011)

Pamatizglītības speciālās izglītības programmas (jauni skolēni netiek uzņemti):

speciālā pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611)