PuMPuRs

Saldus vidusskola iesaistījusies Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”  – “PuMPuRS”,  lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu.

Projekta īstenošanas laiks: 2017.g.marts –2022.g. decembris.

Mērķgrupa: vispārizglītojošo skolu skolēni no 1. līdz 12. klasei.

Projektā tiek veikti atbalsta pasākumi, kas vērsti uz skolēnu problēmu diagnostiku un risinājumiem, kas palīdz bērniem veiksmīgi socializēties un izglītoties.

Triku kaujas

Saldus vidusskolas 9.b klase piedalījās komandas saliedēšanas spēlēs, kuras  vadīja Lelde Vīnkalna – pasākumu organizatore. Klase tika sadalīta četrās komandās, lai izpildītu dažādus uzdevumus, kas koncentrēti uz grupas savstarpējās komunikācijas uzlabošanu un rada savstarpējo saikni. Šīs aktivitātes mērķis ir veicināt savstarpējo komunikāciju, spēju atrast vienojošas līdzības, kā arī izpratni, ka ikvienā komandā ir cilvēki ar dažādām interesēm un paradumiem, taču tas netraucē sadarboties un uzvarēt.  …
Lasīt vairāk Triku kaujas