Ēdināšana

Ēdināšanu mūsu skolā nodrošina SIA “Aniva”

 

ĒDIENKARTE 23.-27.05.

Mazā skola(Cieceres iela 6)

Lielā skola (5.-12.kl.)

 

Telefona numurs ēdināšanas atteikšanai kopgaldam:

 • 1. – 4. klasēm ziņot klases audzinātājai
 • 5. – 6. klasēm 27024039

Ja vecāks nav atteicis ēdināšanu skolēna prombūtnes laikā, par sniegto pakalpojumu ir jāmaksā.

Ēdināšanas finansēšana

Pirmsskolai

 • Brokastis 0.75 Eur
 • Pusdienas 1.60 Eur
 • Launags 0.75 Eur
  Par trīs ēdienreizēm 3.10 Eur

1. – 4. klase

 • Brokastis 0.80 Eur ;
 • Pusdienas 1.72 Eur;
 • Launags 0.80 Eur .

1.- 4. klašu skolēniem valsts finansējums pusdienām 1,42 EUR dienā. Brokastis un launagu finansē vecāki. Šo pakalpojumu var izvēlēties individuāli, piesakoties pie klases audzinātājas.

5.-6.klase

 • Pusdienas 1.72 Eur, kuras finansē vecāks.

7.-12.klase

 • Pusdienu ēdienkarte pēc izvēles uz vietas skolā.

Norēķinu kārtība

Pirmsskola

Saldus vidusskolas pirmsskolas/sākumskolas bērnu vecāki norēķinās veicot pārskaitījumu uzņēmuma norēķinu kontā :

SIA Aniva
LV-50003115551
AS Citadele banka
Konts: LV35PARX0001301100036

Maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda:
1) Skolas nosaukums, klase
2) Bērna vārds uzvārds
3) Periods par kuru tiek maksāts, ēdienreizes nosaukums

Kontakttālrunis saziņai 29337670

5.-12.klase

Sākot no 5. klases, norēķini tikai skaidrā naudā skolas ēdnīcā. Par ēdināšanu 5.-6.klašu vecāki maksā AVANSĀ līdz tekošās nedēļas trešdienai par nākošām 2 nedēļam (līdz mēnesim), pretī saņemot žetonus pusdienām. Ja žetons tiek nozaudēts, vecāks sazinās pa tālr. 27024039

 

edamzale