Ēdināšana

Ēdināšanu mūsu skolā nodrošina SIA “Aniva”

 

ĒDIENKARTE 27.-31.maijs

Brokastis

Pusdienas 1.-4.klasei

Pusdienas 5.-12.klasei

Launags

 

Telefona numurs ēdināšanas atteikšanai kopgaldam:

  • 1. – 3. klasēm ziņot klases audzinātājai
  • 4. – 5. klasēm 27024039

Ja vecāks nav atteicis ēdināšanu skolēna prombūtnes laikā, par sniegto pakalpojumu ir jāmaksā.

Ēdināšanas finansēšana no 01.09.2023

Pirmsskolai

Par trīs ēdienreizēm- brokastis, pusdienas, launags – 3.50Eur

1. – 3. klase

  • Brokastis 1.50 Eur ;
  • Pusdienas 3,09 Eur;
  • Launags 1.50Eur .

1.- 4. klašu skolēniem valsts finansējums pusdienām. Brokastis un launagu finansē vecāki. Šo pakalpojumu var izvēlēties individuāli, piesakoties pie klases audzinātājas.

4.-5.klase

  • Pusdienas 3,09 Eur, kuras finansē vecāks.

6.-12.klase

  • Pusdienu ēdienkarte pēc izvēles uz vietas skolā.

Norēķinu kārtība

Pirmsskola

Saldus vidusskolas pirmsskolas/sākumskolas bērnu vecāki norēķinās veicot pārskaitījumu uzņēmuma norēķinu kontā :

SIA Aniva
LV-50003115551
AS Citadele banka
Konts: LV35PARX0001301100036

Maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda:
1) Skolas nosaukums, klase
2) Bērna vārds uzvārds
3) Periods par kuru tiek maksāts, ēdienreizes nosaukums

Kontakttālrunis saziņai 29337670

5.-12.klase

Sākot no 5. klases, norēķini tikai skaidrā naudā vai ar maksājumu karti skolas ēdnīcā.

Par ēdināšanu kopgaldā 5.-6.klašu skolēni maksā avansā par nākošo dienu, nedēļu vai mēnesi pēc izvēles, līdz iepriekšējās dienas plkst.9.00.

edamzale