Par skolu

Skola dibināta 2016. gada 12. maijā. Saldus vidusskola ir ielākā skola Saldus novadā ar gandrīz 600 izglītojamiem. Skolā mācās skolēni 5 līdz 19 gadiem. Mācību procesu nodrošinām divās ēkās: Cieceres ielā 6 mācās pirmsskola (5 un 6 gadīgo apmācība) un 1. – 4. klases . J. Rozentāla ielā 19 mācās 5. – 12. klašu skolēni. Pie skolas ēkas J. Rozentāla ielā atrodas mūsdienīgs sporta laukums. Skolai ir dienesta viesnīca vidusskolēniem Saldū Skrundas ielā 5.