Piekļūstamības paziņojums

Saldus vidusskola saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz:

Saldus novada pašvaldības Saldus vidusskolashttps://vidusskola.saldus.lv/

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode – VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Saldus vidusskolas tīmekļvietne daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445

  • Attēla tekstuālās alternatīvas (“alt text”) nav pieejamas visiem tīmekļvietnē ievietotajiem materiāliem. Alternatīvo tekstu pievienošana lapas attēliem ir uzsākta un plānots, ka līdz 2022. gada janvārim apraksti būs pievienoti visiem attēliem.

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 28.12.2020. Izvērtēšanu veica Saldus vidusskolas direktores vietniece Ilze Barisa.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments: 2020-12-28-Timeklvietnes-pieklustamibas-vertejums-vidusskola-saldus-lv

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams,sūtiet e-pastu valtasa@inbox.lv ar hipersaiti uz tīmekļvietnes lapu, pieprasot nepieciešamo informāciju

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:

E-pastā: valtasa@inbox.lv

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 7 dienu laikā.

Sūdzību iesniegšana


Par tīmekļvietnes piekļūstamību mūsu iestādē atbildīgi ir darbinieki, kas veic informācijas ievietošanu tīmekļvietnē.

 

Iestādē atbildīgais ir direktores vietniece Ilze Barisa

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010

Tālrunis: +37167686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 30.12.2020 .

Šo paziņojumu apstiprināja
Inga Mankus,
Saldus vidusskolas direktore.