Skolēnu padome

2021./2022.m.g. Skolēnu Prezidente- ANNIJA ŽUNDA

ANNIJA ŽUNDA

 

2019./2020.m.g. Skolēnu Prezidente- KRISTA MATEUS

 

Saldus vidusskola- mana ikdiena un manas otrās mājas. Esmu gatava turpināt iesākto!

Pārstāvēt skolēnu pašpārvaldi un veidot tās kodolu spēcīgāku, lai turpmāk darbi tiktu veikti ar lielāku pārliecību un gandarījumu! Kopā ar skolēnu pašpārvaldi, balstoties uz skolēnu vēlmēm un idejām spējam veidot ikdienas rutīnu gaišāku un interesantāku.

 

2019.GADA OKTOBRĪ

2018./2019.m.g. Skolēnu Prezidentes- Krista Mateus un Alta Ābola

 

 

 

 

 

 

 

2017./2018.m.g. Skolēnu Prezidents- TOMS SAMSONS