Skolas padome

Saldus vidusskolas
Skolas padomes sastāvs
2018./2019. m. g.

Skolēnu pārstāvji:

 • Valts Jaunzems (10. b)
 • Alta Ābola (12.b)

Vecāku pārstāvji:

 • Uģis Dombrovskis
 • Āris Vīgants
 • Inna Kislina
 • Inga Svalbe

Pedagogu pārstāvji:

 • Inga Mankus
 • Antra Kenigzberga
 • Irēna Vāce
 • Rūta Puļķe

Pašvaldības pārstāvis:

 • Ramona Petraviča

 

Pastāsti par šo arī citiem!

Jaunumu arhīvs

DOKUMENTU PIEŅEMŠANA

no 3. jūnija

LIELAJĀ SKOLĀ
Dienesta viesnīca vidusskolēniem
informācijas tālrunis
29449148

Scroll Up