Skolas padome

Saldus vidusskolas

Skolas padomes sastāvs

2019./2020. m. g.

 

Skolēnu pārstāvji:

 • Amanda Kunkule (10. e)
 • Anna Līva Bārtule (11. b)
 • Aivita Romanauska (11. b)
 • Krista Mateus (12. b)

Vecāku pārstāvji:

 • Ainārs Seļickis
 • Uģis Dombrovskis
 • Daiva Stone – Kazakeviča
 • Inga Svalbe
 • Zane Goča
 • Revita Freiberga

Pedagogu pārstāvji:

 • Inga Mankus
 • Antra Bērziņa
 • Arnita Gidrēviča
 • Inita Rulle

Pašvaldības pārstāvis:

 • Raivis Zīrups