Emocijas pieder pie lietas

Biedrība „Pīlādžoga” uzsāk projektu „Esi piederīgs un aktīvs”. Viena no projekta aktivitātēm ir tēma „Emocijas un dusmas”. Neformālā gaisotnē ārā  koku ēnā izaugsmes treneris Edmunds Pabērzis iesaistīja sarunās desmit projekta dalībniekus par minēto tēmu. Katrs dalībnieks dalījās pieredzē un izstāstīja kādu gadījumu no savas dzīves  par dusmām. Visi kopā izrunāja konkrēto gadījumu, lai  rastu pareizo  risinājumu kā kontrolēt savas dusmas. Izrādās, ka dusmas ir tik pat dabiskas kā jebkuras citas emocijas. Katram ir svarīgi apzināties to brīdi, kad veidojas dusmas. Svarīgi ir nevis noliegt radušās emocijas, bet gan rast veselīgu, citiem nekaitīgu, bet katram pašam nepieciešamu to izlādi. Nobeigumā jaunieši dalījās grupās pa divi, lai izietu cauri vienas dienas notikumiem un atfiltrētu vienā pusē negatīvās un otrā pusē pozitīvās emocijas, kuras iegūtas dienas laikā, kas deva iespēju paskatīties no malas un secināt, ka pozitīvo emociju ir daudz vairāk.

Paldies Edmundam par iedvesmojošu nodarbību un  pozitīvo skatījumu uz dzīvi!

Projekta vadītāja Sandra Daktere

ESF projekta „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) Nr. 8.3.4.0/16/I/001 ietvaros biedrība “Pīlādžoga” īsteno jauniešu iniciatīvu projektu “Esi piederīgs un aktīvs!”. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar PuMPuRS un Saldus novada pašvaldību .