2021.gada vidusskolas absolventi

mūsu laiks ir tagad,

sajūti.notici. dari!

/L.Valters/

Šodien 12.klašu absolventiem, saņemot vidējās izglītības sertifikātus, vēlam izdošanos- savu sapņu un mērķu piepildīšanos!

12.a klases absolventi 12.b klases absolventi