Vides diena Liepājas RAS “Ķīvītēs”

Saldus vidusskolas sākumskolas pedagogi 14. decembrī apmeklēja Liepājas reģionālo apsaimniekošanas centru “Ķīvītes”, kurš ir mūsdienīgs sadzīves atkritumu poligons, lai piedalītos vides dienas apmācībās. Vispirms vides pārvaldes speciāliste Laima Lapiņa mūs iepazīstināja ar uzņēmuma teritoriju, tā darba specifiku. Uzzinājām, ka arī Saldus novada atkritumi nonāk “Ķīvītēs”. Tika izskaidrots par atkritumu šķirošanu, uzglabāšanu, pārstrādi, par biogāzes savākšanu un elektroenerģijas ražošanu, kuras rezultātā uzņēmums pats sevi nodrošina ar siltumu un elektrību.  Semināru zālē noklausījāmies lekciju par atkritumu šķirošanu, kāpēc tie jāšķiro un kā pareizi šķirot, kas ir otrreizēja izmantošana, noskatījāmies vairākas filmiņas par atkritumu šķirošanu, to ietekmi uz vidi. Pēc teorētiskās daļas sekoja praktiskas nodarbības. Visi tika sadalīti trīs komandās, lai iegūtās zināšanas pielietotu praktiski. Pedagogiem bija iespēja pašiem pareizi sašķirot atkritumus pa marķētām atkritumu urnām, salikt pareizi pēc atkritumu veidiem foto bildes, uz A 3 lapām teksta tukšajās vietās pareizi izvietot dotās figūras. Noslēgumā apmeklējām Nenovērtēto lietu muzeju, kurā izstādīti dažādi eksponāti, kurus darbiniekiem žēl izmest un kuriem ir vēsturiska vērtība (piem. veclaicīgi gludekļi, klavieres, vērpjamie ratiņi u.c.).

Vides dienas nodarbības deva jaunas zināšanas, kuras tālāk tiks nodotas skolēniem.

Informāciju sagatavoja projekta koordinatore Sandra Daktere