Biedrība „Pīlādžoga” īsteno projektu „Iedvesmojies, radi, dari!” Saldus vidusskolas  5. – 9. klašu skolēniem.

Projekts tiek īstenots pateicoties Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotajam ESF projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/1001 „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”.

Pirmā nodarbība 26. septembrī plkst. 15.30 Saldus vidusskolas telpās.

Tā būs iepazīšanās nodarbība, kurā tiks izanalizēta projekta programma, uzklausīti jaunieši par viņu vēlmēm aktivitāšu un radošo darbnīcu rīkošanā.