Apsveicam!

Starpnovadu 8.-9.klašu angļu valodas olimpiādes godalgoto vietu ieguvējus!

  • Rolands Adijāns (9.kl.), 1.vieta
  • Daniels Buls (8.kl.), Atzinība

Olimpiādē piedalījās arī Līva Spulaša, Anete Elīza Dīcmane, Kristiāns Liģeiķis, Heidija Krastiņa un Anrita Romanauska!

Paldies skolotājiem Sandrai Rūsei, Ivetai Ķirsei un Uldim Ozolam par skolēnu sagatavošanu!