Atbalsta personāls

Lana Turka izglītības psihologs

palīdz bērniem, vecākiem un skolotājiem risināt un novērst problēmas, kuras rada traucējumus mācību procesā.

Darbības jomas:

 • palīdz atrast skolotājiem un vecākiem efektīvākās un veselīgākās metodes, kā risināt bērna mācību un uzvedības problēmas;
 • rosina izprast, kā bērna attīstību ietekmē viņa mācības un uzvedība;
 • veicina skolotāju un vecāku savstarpējo sadarbību.

Izpētes darba virzieni:

 • mācību iemaņas;
 • mācīšanās spējas;
 • personības attīstība;
 • emocionālais stāvoklis;
 • sociālās iemaņas;
 • mācību vide un skolas psiholoģiskais mikroklimats.

Problēmu gadījumos:

 • saskarsmes iemaņu attīstīšana;
 • atbalsts vecākiem un skolotājiem darbā ar bērniem, kuriem ir uzmanības un uzvedības traucējumi;
 • psiholoģiskais atbalsts skolai un ģimenei krīzes situācijās.

 

Skolas psihologa pieņemšanas laiks (J. Rozentāla iela 19)

Pirmdiena

8.00-9.40

10.40-12.40

16.00-18.00 (pieņemšanas laiks vecākiem)

Otrdiena

14.30-16.00

Ceturtdiena

14.30-15.30

Piektdiena

8.00-9.40

10.40- 12.40

 

 

Skolas psihologa darba laiks (Cieceres iela 6)

 

Pirmdiena

13.00-15.00

Otrdiena

8.00- 10.30

Ceturtdiena

8.00-10.30

Piektdiena

13.00-15.00

 

 

     Elektroniskās saziņas iespējas izmantojot e-klasi

 

Gunta Spalva sociālais pedagogs

palīdz bērniem, vecākiem un skolotājiem risināt problēmas, kas rada traucējumus mācību procesā un savstarpējās attiecībās.

   Darbības jomas:

 • problēmu un konfliktsituāciju izvērtēšana un palīdzība to risināšanā;
 • skolēna, vecāku un skolotāju savstarpējo sadarbības iespēju sekmēšana;
 • skolēna kavējumu kontrole;
 • koordinē un sadarbojas ar citu institūciju speciālistiem;
 • Novadnieku pagasta skolēnu pārvadājumu pārraudzība.

Sadarbība ar:

 • skolas administrāciju;
 • skolas psihologu;
 • klašu audzinātājiem;
 • mācību priekšmetu skolotājiem;
 • medicīnas personālu;
 • nepieciešamības gadījumā ar citiem speciālistiem skolā vai ārpus tās.

Pieņemšanas laiks:

Cieceres ielā 6

P 8.00 – 16.00

O12.00 -16.00

T12.00 – 16.00

Rozentāla 19

O 8.00 – 12.00

T 8.00 – 12.00

C 8.00 – 16.00

P 8.00 – 16.00

     Elektroniskās saziņas iespējas izmantojot e-klasi

 

Vita Ķezbere, Agnese Bagātā logopēds

strādā ar bērniem, kuriem ir rakstu un runas traucējumi –  grūtības apgūt lasītprasmi, rakstītprasmi un veikt matemātiskas darbības.

  Darbības jomas:

 • veic runas un valodas traucējumu diagnostiku, korekciju un profilaksi (primāro, sekundāro, terciāro);
 • sagatavo runas un valodas izpētes atzinumus Liepājas pilsētas un Valsts pedagoģiski medicīniskajai komisijai;
 • sniedz atzinumus par atbalsta pasākumu nepieciešamību diagnosticējošajos pārbaudes darbos 3. un 6.klasē izglītojamajiem ar valodas traucējumiem;
 • sadarbojas ar skolas pedagogiem un atbalsta personālu;
 • sniedz konsultācijas vecākiem.

 

Elektroniskās saziņas iespējas izmantojot e-klasi


Skolas bibliotekāres

organizē bibliotēkas darbību, papildinot fondu ar mācību grāmatām, darba burtnīcām, daiļliteratūru un periodiskiem izdevumiem.  Veido bibliotekārās stundas, rosina lasītprasmi un interesi par jaunākajām grāmatām.

Bibliotēka atvērta:

Cieceres ielā 6

Gunta Dravniece

P 8.00 – 15.30

O 8.00 -14.30

T 8.00 – 16.00

C 8.00 – 14.00

P 9.00 – 14.00

Rozentāla 19

Sanita Spriesle

P 8.30 – 11.30

O 9.00 – 13.00

T 9.00 – 13.00

C 11.00 – 16.00

P 9.00 – 13.00


Skolas medmāsas

rūpējas par skolēnu un darbinieku profilaktiskās veselības aprūpes nodrošināšana un pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanu. Seko higiēnas normu prasību ievērošanai skolās un jauniešu mītnē. Uzrauga ēdināšanas kvalitāti.

Lita Kaudze

Pieņemšanas laiks:

Cieceres ielā 6

P 8.00 – 16.00

O8.00 -16.00

T8.00 – 16.00

C8.00 – 16.00

P8.00 – 16.00

     Saziņas iespējas: 29734914

Teiksma Alfereva

Pieņemšanas laiks:

Rozentāla 19

P 8.00 – 16.00

O 8.00 – 16.00

T 8.00 – 12600

C 8.00 – 16.00

P 8.00 – 16.00

Saziņas iespējas: 29170756

 

Projektu koordinatores

plāno, sagatavo un īsteno Latvijas un Eiropas Savienības finansēto programmu projektus. Koordinē projektu norisi gadījumos, ja  projekta īstenošanā iesaistītas vairākas organizācijas. Plāno un kontrolē  finanšu un darba resursu plūsmas. Nodrošina starptautiskās sadarbības saraksti un piedalās starptautisko projektu dokumentu tehniskajā sagatavošanā. Uzrauga un kontrolē projektu izpildi atbilstoši noteiktajam termiņam un budžetam. Sadarbojas ar darbiniekiem, skolēniem un vecākiem. Informē sabiedrību par skolas īstenotajiem projektiem.


Jekaterina Andrejeva

Starptautiskie projekti

Saziņas iespējas: projekti.saldusvsk@inbox.lv

 

Sandra Daktere

Novada un Valsts mēroga projekti

Saziņas iespējas: sandra.daktere@inbox.lv

 

Pastāsti par šo arī citiem!

Tuvākie pasākumi

2018 decembris
pirmdien otrdien trešdien ceturtdien piektdien sestdien svētdien
26/11/2018 27/11/2018 28/11/2018 29/11/2018 30/11/2018

Category: Pasākumi16:00: Masku ballīte 5.-6.klasei

16:00: Masku ballīte 5.-6.klasei
01/12/2018

Category: Pasākumi10:30: Sestdienas pārgājiens sākumskolēniem!

10:30: Sestdienas pārgājiens sākumskolēniem!
02/12/2018
03/12/2018 04/12/2018 05/12/2018 06/12/2018 07/12/2018

Category: Pasākumi13:00: Ziemassvētku tirdziņš Cieceres ielas 6 ēkā

13:00: Ziemassvētku tirdziņš Cieceres ielas 6 ēkā

Category: Pasākumi16:30: Rūķu skola topošajiem pirmklasniekiem! 1. nodarbība

16:30: Rūķu skola topošajiem pirmklasniekiem! 1. nodarbība
08/12/2018 09/12/2018
10/12/2018 11/12/2018

Category: Pasākumi18:00: Ziemassvētku koncerts 2.-4.klasei

18:00: Ziemassvētku koncerts 2.-4.klasei
12/12/2018 13/12/2018

Category: Pasākumi18:00: Ziemassvētku koncerts pirmsskolai un 1.klasēm

18:00: Ziemassvētku koncerts pirmsskolai un 1.klasēm
14/12/2018

Category: Pasākumi20:15: Ziemassvētku tirdziņš 5.-12.klasēm

20:15: Ziemassvētku tirdziņš 5.-12.klasēm
15/12/2018 16/12/2018
17/12/2018 18/12/2018 19/12/2018 20/12/2018

Category: Pasākumi19:00: 5.-12.klašu Ziemassvētku koncerts

19:00: 5.-12.klašu Ziemassvētku koncerts
21/12/2018 22/12/2018 23/12/2018
24/12/2018 25/12/2018 26/12/2018 27/12/2018 28/12/2018 29/12/2018 30/12/2018
31/12/2018 01/01/2019 02/01/2019 03/01/2019 04/01/2019 05/01/2019 06/01/2019

Jaunumu arhīvs

ZIEMASSVĒTKI SKOLĀ

11. decembrī 18:00
2.-4. kl. (lielajā skolā)
13. decembrī 18:00

pirmsskolai un 1. kl. (lielajā skolā)

20. decembrī

17:30
teicamnieku un vecāku godināšana

19:00
koncerts 5. - 12. kl.

22:00
balle 5. - 12. kl

21. decembrī
LIECĪBU SAŅEMŠANA
Dienesta viesnīca vidusskolēniem
informācijas tālrunis
29449148

Scroll Up