Atskats uz projektu „Iedvesmojies, radi, dari!”

Noslēdzies PuMPuRS projekts

Saldus vidusskolas biedrība „Pīlādžoga” īstenojusi projektu „Iedvesmojies, radi, dari!”. Projekta aktivitātes notika no septembra līdz augustam, kurās piedalījās 24 skolēni un jaunieši no 5. – 9. klasei. Kopumā notikušas 17 aktivitātes.  Tās bija daudzveidīgas:  radošās darbnīcas, kurās dalībnieki iemācījās gatavot Ziemassvētku dekorus, sapņu ķērājus, ādas rokassprādzes,  šokolādes našķus, apmeklēja keramikas darbnīcu. Sportiskas aktivitātes: klinšu siena, baseins, izdzīvošanas skoliņa, Jātnieku kluba apmeklējums. Izzinošas: finanšu pratība galvenajā Swedbank ēkā ar izlaušanās spēles elementiem, tika apgūtas tēmas: personīgie mērķi, komunikācija, pozitīvas saskarsmes veidošana u.c.

Projekta noslēgums notika Sabilē uz plosta braucienā līdz Abavas rumbai.  Pēc projekta dalībnieku  atsauksmēm, var secināt, ka visiem ļoti patika projekta aktivitātes, īpaši divu dienu izdzīvošanas skoliņa Piedzīvojuma gars lauku bāze „Rites” Ķeguma novadā.

Paldies Saldus vidusskolas direktorei Ingai Mankus,  sociālai pedagoģei Teodorai Grinbergai par sadarbību projekta gaitā, klašu audzinātājiem, kuri iesaistīja savus skolēnus.

Projekta vadītāja Sandra Daktere

Projekts tiek īstenots pateicoties Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotajam ESF projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/1001 „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”.