Bērnu žūrija

Latvijas lasīšanas veicināšanas programma „Bērnu, jauniešu un vecāku  žūrija 2019” noslēgusies!

Šogad skolas bibliotekāre apkopoja 73  mazo lasītāju ekspertu anketas un Saldus vidusskolas ceļojošā balva – Pūcīte – atradusi sev jaunu mājvietu!

1.vietu un  Pūcīti  – iegūst  2.a klase. Paldies audzinātājai Lindai Zalkovskai, kura spēja iesaistīt visus ( 100%) savus klases skolēnus!

2.vieta – 1.a klasei ( piedalījās 55% bērnu) un audzinātājai Dinai Brunavai.

3.vieta – 2.c klasei ( piedalījās 33% ) un audzinātājai Andrai Balamovskai.

Paldies čaklajiem lasītājiem!

Gaidīsim nākošo izsludināto „Bērnu žūriju 2020” !