Putras nedēļa sākumskolā

Saldus vidusskolā no 9.10.-13.10. norisinājās Karjeras attīstības atbalsta pasākums „ Putras nedēļa”. Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Pasākuma mērķis: Paplašināt sākumskolas izglītojamo redzesloku iepazīstoties ar biškopja, pavāra un uztura speciālistes profesijām.

Nodarbības vadīja biškopis J.Vainovskis, S.Jēkabsone un bērni viesojās arī “Stikla pērlīšu spēlēs”, kur baudīja gardu putru!

“Welcome”dalībnieki viesojas Saldus vidusskolā

ES Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) Stratēģiskā skolu partnerības projekta “Welcome!”/“Laipni lūgts!” ietvaros Saldus vidusskolā viesojas 52 skolēni un skolotāji no Turcijas, Slovākijas, Itālijas un Čehijas. Projekta mērķis ir veicināt pamatskolas vecuma skolēnu no 11-15 gadiem mobilitāti un pieredzes apmaiņu, kā arī attīstīt skolēnu svešvalodas prasmes, digitālās kompetences un interesi par savas un apmeklēto valstu ģeogrāfiju, kultūras un vēstures mantojumu, kā arī tūrismu.

Ierodoties Saldus vidusskolā viņus sveica arī Saldus novada pašvaldības priekšēdētājs R.Doniņš, Saldus vidusskolas dziedošie un dejojošie skolēni ar draugiem no TDA “Meduslāse”.
Nedēļas garumā viesi iepazīs Saldu, Liepāju, Ventspili, Kuldīgu, Tērveti, Bausku un Rīgu.

5.-klasnieki kļūst par mūsējiem!

Solis no sākumskolēna uz pamatskolēna skolas solu ir nozīmīgs un atmiņā paliekošs. To jautrāku un spilgtāku atmiņu kladē ierakstīja arī pasākums “Kļūsti mūsējais”, kuru organizatori- 6.klases- bija sagatavojuši gana krāsainu un raibu. Nedēļas garumā bija pārbaudījumi atjautībā, veiklībā, uzmanībā, radošumā, dziesmu klades pārzināšanā un noslēgumā arī klases saliedētības un zināšanu apjoma par skolu uzzināšanā. Kliņģeris, apliecinājums un ballīte noslēgumā. Paldies par atsaucību!

Miķeļdienas tirgus lustes

Pirmsskolas grupās vecāki kopīgi ar bērniem gatavoja kompozīcijas no rudens veltēm izstādei “Jautrais Miķelis”, savukārt  skolas sporta zālē gāja vaļā andele- gardas, skaistas, pašu gatavotas preces tirgoja gan liels, gan mazs sākumskolēns.

 

 

Īpaša diena mūsu skolotājiem

29. septembra rīts mūsu skolas skolotājiem bija pārsteigumu pilns. Gan mazajā, gan lielajā skolā pārsteigumi sekoja viens otram. Paldies par dāvātām sajūtām, apsveikumu vārdiem, cienastiem, dziesmām, ziediem un dienas noslēguma pasākumu “Mēs Jūs mīlam, Skolotāj”!

Dzejas stundas sākumskolā

Dzejas dienas stundas sākumskolas klasēs notika no 11.-14.septembrim ar moto” Iepazīsti latviešu bērnu dzejniekus”.Bērni nāca uz bibliotēku vai bibliotekāre devās uz klasi.
Sākumā klases sadalījās grupās un uzrakstīja sev zināmus dzejniekus,tad tos nosauca.Kopīgi pārrunāja par Dzejas dienu aizsākumu un tradīcijām.Tad katrs bērns izlozēja dzejnieku, atrada šī autora grāmatu un pēc izvēles izteiksmīgi nolasīja vienu dzejoli . Noslēgumā – grupām jāuzraksta dzejnieku uzvārdi,kurus dzirdēja šajā stundā. Kāda grupa par labi paveiktu darbu ieguva arī saldu balviņu.
15.septembrī trīs klases devās uz Saldus bibliotēku, lai tiktos ar dzejnieci Maiju Laukmani. Nu bibliotēkā dzejnieces grāmata ar ierakstu un autogrāfu ! Nāc un sameklē!