Mazais Lāčplēsis

Biedrības “Pīlādžoga” īstenoja Saldus novada pašvaldības atbalsta fonda projektu “Mazais Lāčplēsis”, noorganizējot sākumskolas klašu skolēniem trīs dienu pasākumu ciklu “Mazais Lāčplēsis”, veltītu LV100.
1) aktivitāte – erudīcijas konkurss “Ko es zinu par Latviju”. No katras klases piedalījās 1 komanda (piecu skolēnu sastāvā), sagatavotie jautājumi tika rādīti uz ekrāna, komandām vajadzēja izvēlēties pareizo atbildi, paceļot pareizo burtu A;B vai C.
2) aktivitāte – radošās darbnīcas “Esi redzams Latvijai”. Radošajās darbnīcās piedalījās visi sākumskolas skolēni. Bērniem ļoti patika pašiem izgatavot savu atstarojošo piekariņu, jo katrs skolēns varēja izpausties vispusīgi un radoši. Radošās darbnīcas sekmēja skolēnu pilsonisko apziņu un patriotismu, veicināja katra skolēna individuālo spēju attīstību.
3) aktivitāte – sporta sacensības “Mazais stiprinieks”. Tika iegādāta virve, noorganizētas sacensības starp klasēm. Komandā 12 skolēni. Sacensības notika 2 posmos: starp 1. un 2. klasēm; starp 3. un 4. klasēm. Cīņas gars valdīja visu sacensības laiku. Pārējie klašu skolēni bija līdzjutējos. Virves vilkšanas sacensības veicināja skolēnu individuālo spēju attīstību un fizisko sagatavotību savas valsts simtgadei.

“Domā inovatīvi, rīkojies atbildīgi, dzīvo zaļi”

Ir apstiprināts projekts “Globālās izglītības tīkla Eiropā Globālās izglītības palielināšanas un inovāciju programmas finanšu instrumenta projektu atlase” –  “Domā inovatīvi, rīkojies atbildīgi, dzīvo zaļi”.

Projekta mērķis ir izstrādāt un organizēt  izglītojošu pasākumu ciklu par klimata pārmaiņu cēloņiem, ietekmi un sekām Latvijā, tādējādi veicinot skolēnu spēju pielāgoties šīs ietekmes un seku radītajām pārmaiņām, akcentējot katra Saldus vidusskolas  skolēna, viņa vecāku  un pārējās sabiedrības iespēju iesaistīties aktivitātēs, būt atbildīgam par apkārt notiekošo, vērst uzmanību uz  ieguldījumu un pienesumu sabiedrībai kopumā.

Projektu īstenos Saldus vidusskola kopā ar biedrību “Pīlādžoga”,  tiks īstenotas 12 projekta aktivitātes laikā no 01.12.2018. – 31.05.2019.

Putras nedēļa

15.-19.oktobris Putras nedēļa. Šī gada tēma bija “Latvijas simtgades putra”, skolā konkursā piedalījās 5.-8.klašu meiteņu komandas, bet pirmsskolas grupiņa iepazinās ar dažādiem putru veidiem. Izspēlēja to gatavošanas procesu no graudiņiem līdz putru nogaršošanai. Bērniem bija iespēja nogaršot auzu pārslu, rīsu un kukurūzas miltu biezputras.  Konkursā gatavotās putras tiks publicētas sociālajos tīklos, un skolas konkursa laureātus paziņos 2.novembra informatīvajā līnijā.

Veselības nedēļa 2018

17.-21.septembrim 5.-12.klašu skolēniem  notika Veselības nedēļa- šī gada tēma “Ēd, dzīvo, izdzīvo”. Nedēļu atklājām ar sulas spiešanas akciju “Atnes ābolus, augli vai dārzeni un pretī saņem sulas glāzi”, augļu bija tik daudz, ka pietika visai nedēļai svaigi spiestas sulas un palika pāri vēl ievārījumam, ko pagatavos mājturības stundās. 7.-9. klašu grupas gatavoja mājturības stundās veselīgas pusdienas un uzkodas, kā arī ceturtdien 8.-9. klases piedalījās interaktīvā nodarbībā, kuru vadīja biedrības “Esi brīvs” pārstāvis Edgars Caiks, par ar dažādu atkarību (smēķēšana, psihotropās vielas u.c.) profilaksi un lietošanas sekām. Savukārt vidusskolas klases vispirms noklausījās uztura speciālistes S.Kalnišas lekciju “Kas ir veselīgs uzturs”un tad viņas vadībā gatavoja veselīgus našķus. Nedēļu noslēdza 5.-6.klašu konkurss “Atpazīsti riekstus, augļus un dārzeņus”, kuru rezultātus paziņos 21.09.2018 rītā un olimpiskā vingrošana.

Esi dzīvs, sveiks un vesels!

Paldies par atbalstu  projektam “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Saldus novadā” (ESF projekts Nr.9.2.4.2./16/I/041)

Turpinās vides projekts 9. klasēm „Sakop Latviju – savas mājas”

Saldus vidusskolā turpinās Latvijas Vides aizsardzības fonda finansētais projekts „Sakop Latviju – savas mājas”. Projekta ietvaros jau realizētas vairākas aktivitātes: projekta atklāšanas pasākums un konkurss, ekskursija uz Brocēnu CEMEX, vides nometne Sabilē,  skolas teritorijas sakopšanas talka.

21.09. un 28.09. notiks 2 praktiskās nodarbības 9. klasēm par klimata pārmaiņām un atkritumu otrreizēju pārstrādi. Līdz 20. septembrim pilnā sparā rit stāstu konkurss „Samazinām atkritumus” 5.-12. klašu skolēniem. Līdz skolas rudens brīvlaikam 9.klašu skolēni kopā ar mājturības skolotājiem izgatavos atkrituma urnu un koka solus, kurus izvietos skolas teritorijā. Projekta ilgums: 25.04.2018. – 30.10.2018. Projektu atbalsta Latvijas Vides aizsardzības fonds, biedrība „Sadarbības platforma”, biedrība „Pīlādžoga”. Mūs atbalsta uzņēmums „DAGS”.

Vides projekta aktivitāšu aprakstu lasiet šeit!

                                                      Projekta koordinatore Saldus vidusskolā: Svetlana Rudzīte

Foto: I. Vāce, A. Bērziņa, S. Rudzīte

Saldus vidusskolas 8.klašu skolēni piedalījās nometnē “Dzīvojam zaļi!”

Projekta “Sakop Latviju – savas mājas” ietvaros 26.un 27. jūnijā 12 Saldus vidusskolas 8.klašu skolēni piedalījās nometnē “Dzīvojam zaļi!”.

Lai iemācītos rūpēties par vidi, tā vispirms ir labi jāiepazīst. Tādēļ 2 dienu garumā skolēniem bija iespēja iepazīt Kurzemes mazpilsētas Sabiles dabas vidi, cilvēku radītās lietas un vietas.Piedāvātās aktivitātes bija dažādas – bija gan iespēja klausīties, gan aktīvi darboties un patstāvīgi veikt uzdevumus.Viesojāmies koka rotaļlietu muzejā, kurā tika veidota sapratne par kvalitatīvu, ilglaicīgu, oriģinālu lietu darināšanu.Lai iepazītu Sabili ar tās Eiropas mēroga unikālo dabas objektu – vīnogulāju stādījumiem – skolēni piedalījās orientēšanās spēlē.Brīvdabas mākslas parkā “Pedvāle” redzējām, kā daba un cilvēka radīti mākslas objekti var veidot brīnišķīgu simbiozi.Vides gides Ivetas Pieses stāstījums deva ieskatu vides gida darbā, tam nepieciešamo prasmju apguvē.Savukārt, meistarklase “Talsi Vau!”  un radošās darbnīcas deva lielisku iespēja izmēģināt, kā videi un sev patīkamā veidā tikt gala ar savu suņu dabiskajām vajadzībām.Nometnes noslēgumā skolēni sāka gatavoties mājas darba pildīšanai, kura rezultātā taps izzinoša spēle par vides jautājumiem.Un, protams, ka svarīga bija arī sadraudzēšanās ar vienaudžiem no Ezeres, Mazsalacas un Rēzeknes.

Septembrī, kas bērni atgriezīsies skolā, projekts turpināsies ar jaunām aktivitātēm.

 Teksts un foto:Līga Šaule, vides projekta dalībniece,

Saldus vidusskolas jauniešu grupas vadītāja nometnē.

Radošās dienas “Vasaras elpa”

Īstenots Saldus vidusskolas biedrības “Pīlādžoga” projekts “Vasaras elpa”, kuru finansiāli atbalstīja Saldus novada pašvaldības projektu fonds.
Projekta mērķis – organizēt bērniem (6-10 gadi), viņu interesēm atbilstošas, attīstošas radošās dienas vasaras brīvlaikā, tādējādi rosinot viņu aktīvu līdzdalību un interesi radošo spēju attīstībā praktiskās nodarbībās, apgūstot jaunas prasmes un iemaņas.
Lai aizpildīto skolēnu brīvo laiku saturīgi, interesanti un izzinoši, tika rīkotas radošās dienas – 5 dienas no 4. līdz 8. jūnijam, praktiskas nodarbības atbilstoši skolēnu interesēm un zināšanu līmenim. Lai dažādotu nodarbību norisi, katrai dienai tika sastādīta dienas aktivitāšu programma.
Pirmajā dienā notika reģistrēšanās un dalīšanas grupās. Projektā pieteicās 81 bērns, kuri tika sadalīti 5 grupās. Diena sākās ar iepazīšanos. Projekta laikā bērni darbojās dažādās aktivitātēs: āra nodarbības un spēles, sporta nodarbības, darbs ar papīru, kurā tika izgatavotas bitītes, vardītes, spāres, vafeļu konusi u.c., mūzikas nodarbībās iemācījās dziesmas, tika apgūtas iemaņas vienkāršu mūzikas instrumentu apguvē, darbs ar koku – finierī tika iededzināta katram sava poga, kura pēc tam tika izkrāsota. Trešdienā visi brauca ekskursijā uz Blīdeni: viesošanās pie bitenieka J. Vainovska, devāmies pie bitēm, vispirms uzvelkot spectērpus, bērniem bija ļoti interesanti, uzdeva daudz jautājumus, daži drosmīgie pat fotogrāfējās ar biti uz sejas. Un, protams, medus degustācija, kurā ļāva nogaršot visu veidu medu. Z/s “Ausekļi” iepazināmies ar ābeļu dārzu un tā šķirnēm, savukārt stādaudzētavā “Blīdene” bērni varēja izstaigāt visu teritoriju un iepazīties ar puķu un dekoratīvo krūmu daudzveidību. Pēdējā dienā gatavojāmies radošo dienu noslēgumam: tika atkārtotas iemācītās dziesmas, ziedu lasīšana ziedu paklājam, veselīgu uzkodu gatavošana. Uz noslēguma pasākumu tika uzaicināti dalībnieku vecāki, kuri veidoja ziedu paklāju no sagādātajiem ziediem un zaļumiem. Mūzikas skolotāju pavadībā tika sniegts koncerts vecākiem un vecvecākiem, visi varēja cienāties ar sarūpētajām uzkodām un neiztika arī bez dančiem un rotaļām.
Liels paldies Saldus novada projektu fondam par finansiālu atbalstu un direktores vietniecei Initai Rullei par ieguldīto darbu šī projekta īstenošanā, kā arī visam mazo klašu skolotāju kolektīvam par paveikto.