Datorgrafika un robotika aizrauj!

5. un 6.klases skolēni projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001) ietvaros apmeklēja Ventspils Digitālo centru, kur piedalījās Digitālā foto un video darbnīcā (dažādu video, foto efektu izmantošana un attēlu apstrāde programmā Adobe Photoshop u.c. programmās), Robotikas darbnīcā (iespēja darboties ar Bee-Bot, Dash & Dot, LEGO WeDo, LEGO Mindstorms, Ozobot, Edison robotiem, atbilstoši skolēnu vecumam), 3D datorgrafikas darbnīcā (darbošanās ar daudzveidīgām programmām, piemēram, TinkerCad, 3D modeļu izveidei).

Skolēni ar aizrautību piedalījās Ventspils bibliotēkas orientēšanās spēlē, kur apguva zināšanas par bibliotēkas struktūru, pakalpojumiem un informācijas meklēšanu.

Izdevusies diena, stāsta skolēni un piekrīt klašu audzinātājas Dace Feldmane un Inese Kislina!