Dodot gūtais neatņemams

Projekta “Jaunais pilsonis” ietvaros 8. a un 8. c klases apmeklēja Sociālās aprūpes centru “Ābeles”. Iepriekš tika veikti sagatavošanās darbi: apsveikuma kartīšu gatavošana, ziedojumu akcijas organizēšana, dāvanu iesaiņošana, muzikāla dzejas uzveduma iestudēšana, sazināšanās ar sociālā aprūpes centra vadību, akcijas “Ziemassvētku apskāviens” plānošana, saldumu iegāde.
12.decembrī klases viesojās Sociālā aprūpes centrā “Ābeles”, kur emocionālā gaisotnē notika neliels koncerts pansionāta iemītniekiem. Klases vienojās par turpmāko sadarbību un atbalstu iemītnieku dzīves apstākļu uzlabošanā. Atbalstot talkas.
Šajā dienā notika arī tikšanās ar Saldus novada pašvaldības priekšsēdētāju Māri Zustu. Sarunas laikā jaunieši uzzināja par novada sadraudzības pilsētām un valstīm, iepazina pašvaldības darba specifiku un ikdienu.

Jauniešu inciatīva bija arī zibakcija“Ziemassvētku apskāviens” Saldus pilsētas ielās. Prieks bija redzēt smaidus cilvēku sejās, saņemot saldumus un labus novēlējumus no jauniešiem.
Projekta ieguvums ir emocionālā komunikācija ar vietējās kopienas cilvēkiem un kopīga savstarpējā sadarbība.

Tekstu sagatavoja 8.a un 8.c klases jaunieši kopā ar klases audzinātājām Gintu Sīli un Marinu Gakuti