Dzeja dzīvo starp mums

stacija "Ŗaksti"

Septembrī, dzejas mēnesī, Saldus vidusskolas 5.-12. klasēs notika klašu dzejas stundas, kurās izskanēja latviešu dzejnieku – M.Čaklā, O.Vācieša, M.Zālītes, I.Ziedoņa, I.Zanderes u.c.autoru dzeja.

Dzeja īpaši atdzīvojās skolas aktu zālē.Skolēni dzejas stundās “atslēdza” dzejoļos ietvertās domas, rakstīja savus radošos darbus- piecrindes, tādējādi panākot, ka dzejā ietvertā doma var pārtapt, var dzīvot, var uzrunāt lasītājus. Skolēnu sacerētās piecrindes izskanēja klasēs, bija noglabātas literatūras kladītēs, izvietotas klasēs, uzrunāja skolēnus– lasītājus. Skolēni Dzejas dienu aktivitātes darbībā apliecināja izvēlēto moto- “Dzeja dzīvo.”