Ekskursija uz Ventspils digitālo centru

4.a un 3.b klases 10. martā ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros apmeklēja Ventspils Digitālo centru. Darbojās Digitālā foto un video darbnīcā, kurā mācījās izmantot foto efektus un apstrādāt attēlus. Robotikas darbnīcā darbojās ar robotiem un Datorgrafikas darbnīcā veidoja dažādus attēlus.

Pēc nodarbībām apmeklēja Ventspils Jaunrades nama planetāriju.