„Iedvesmojies, radi, dari!”

Biedrība „Pīlādžoga” īsteno projektu „Iedvesmojies, radi, dari!” Saldus vidusskolas  5. – 9. klašu skolēniem.

Pirmā nodarbība  bija iepazīšanās nodarbība, kurā skolēni iepazinās savā starpā, katrs varēja uzrakstīt savas vēlmes par radošajām darbnīcām un arī lietas, ko negrib darīt.  Neformālā gaisotnē cienājoties ar našķiem, tika izanalizēta projekta programma, uzklausīti jaunieši par viņu vēlmēm aktivitāšu un radošo darbnīcu rīkošanā. Nākamajā nodarbībā devāmies uz podnieku darbnīcu pie Arta Kleinberga. Ļoti atraktīvā un interesantā veidā jauniešiem pastāstīja par podnieka darbu un katrs pats pašu rokām izveidoja sev dekoratīvu trauciņu. Savukārt izaugsmes treneris Edmunds Pabērzs divās nodarbībās pastāstīja par komunikāciju prasmēm, kā saprast citus cilvēkus un viņu rīcību dažādās situācijās, skolēni tika dalīti grupās, lai praktiski izspēlētu dažādas situācijas. Otra tēma bija par personīgiem mērķiem, tiem jābūt pozitīvi formulētiem. Visiem cilvēkiem ir mērķi, jo mēs nevaram funkcionēt bez mērķiem. Ja mērķis ir izvirzīts jau skolas laikā, tad tas piepildās ātrāk un labāk. Dalībnieki uzrakstīja savus mērķus uz lapām, dalījās savā starpā un analizēja. Daudziem tuvākais mērķis bija sekmīgi pabeigt skolu, daži jau zināja savu nākotnes profesiju. Jauniešiem izaicinājums bija fiziskās aktivitātes – iepazīties un izmēģināt klinšu sienas kāpšanu. Treneris Dzintars Irbe sākumā pastāstīja par klinšu sienu, kāpšanas noteikumiem un drošību. Skolēni varēja praktiski izmēģināt. Secinājums, ka tas ir ļoti grūti un ir vajadzīgs ilgstošs treniņš.

Informāciju sagatavoja projekta vadītāja Sandra Daktere

Projekts tiek īstenots pateicoties Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotajam ESF projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/1001 „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”.