Ieraugi sevi dabā

Biedrība „Pīlādžoga” sadarbībā ar Saldus vidusskolu un Saldus novada pašvaldības projektu fonda atbalstu,  īsteno projektu „Ieraugi dabā sevi”. Projekta ietvaros 31. oktobrī  tika noorganizēts vides erudīcijas konkurss starpnovadu  sākumskolas vecuma skolēniem. Kopā 18 komandas, katrā komandā 4 dalībnieki. Komandām bija jāiziet 10 stacijas. Katrā stacijā bija savs uzdevums. Arī skolotājiem, kuri atveda savus komandu, bija teorētiskas un praktiskas nodarbības, kuras vadīja SIA „Liepājas RAS” vides pārvaldības speciāliste Laima Lapiņa. Konkursa noslēgumā visas komandas tika pie balvām.