“Jaunais pilsonis” uzņem apgriezienus ar 10. d klasi

Projekta ,,Jaunais pilsonis” ietvaros 10.d klase veidoja izglītojošu konkursu pamatskolēniem.

4 darba grupās tika izveidoti jautājumi par Latviju, tās dabu, politiku, vēsturi, Latvijas personībām, mākslu, sportu un pilsētu Saldus. Skolēni ne tikai pārbaudīja savas zināšanas, bet tika arī izglītoti par konkrēto jautājumu. Konkurss notika Saldus vidusskolas 8.-9.klašu skolēniem un Saldus pamatskolas 6.un 9.kl.audzēkņiem. Uzvarētāji ieguva konfektes!

Pasākums veicināja ikkatra atbildību par sasniedzamo rezultātu, taču visinteresantākais bija izaicinājums pašiem būt skolotāja lomā.