Jaunieši pēta kibermobingu

ekrānšāviņš no sanāksmes

Februāra beigās mūsu vidusskolēni piedalījās divos ZOOM pasākumos, tiešsaistē tiekoties ar draugiem no Grieķijas, Islandes un Čehijas. Tikšanāss mērķis bija iegūt padziļinātāku izpratni par kibermobingu, kā ar to cīnīties un kur vērsties pēc palīdzības. Jaunieši prezentēja veiktos pētījumus par kibermobingu viņu skolās, darbojās starptautiskās grupās, kā arī izspēlēja dažādas neformālas saliedēšanās aktivitātes.

Paldies skolotājai Ivetai Ķirsei par neatlaidīgu uzņēmību!

Ceram, ka jau pavisam drīz varēsim atjaunot mūsu tik ļoti ierastos braucienus projektu ietvaros, lai tiktos klātienē mūsu partnervalstīs.
#Erasmusplus #U2HaveAVoice #ArīTevIrBalss