Karjeras nedēļa

8.-12.oktobrim Karjeras nedēļas ietvaros pirmsskolas grupiņa  devās ekskursijā uz Saldus bibliotēku, iepazinās ar bibliotekāra darbu, uzzināja, kā kļūt par patstāvīgu bibliotēkas apmeklētāju, apguva uzvedības noteikumus bibliotēkā. Profesiju nedēļā tika aicināti uz sākumskolu skolēnu vecāki,kuri pastāstīja par savu profesiju. Savukārt 5.-6.klašu bērni  iepazinās ar “Sēklu muss “darbību un izmēģināja roku meistarklasē. Citi savukārt devās uz novada organizētajiem pasākumiem.