Karjeras-profesiju dienas pirmsskolā

19.02-23.03 pirmsskolas grupās bērni iepazina dažādas profesijas. Visu nedēļu zīmējām,līmējām,griezām,veidojām dažādus darbiņus par profesijām un iepazinām profesijas. Grupās ciemojās bērnu vecāki, kuri iepazīstināja ar savu darbu. Ralfa un Gustava mamma veidoja katram bērnam savu frizūru, bet Enijas mamma apgleznoja bērnu sejiņas. Nākošajā dienā bērni iepazina nopietnākas profesijas, par to mēs sakām paldies Melisas un Tomasa mammām.