Laba pieredze globālās izglītības ieviešanā

Globālās izglītības tīkla Eiropā Globālās izglītības palielināšanas un inovāciju programmas finanšu instrumenta projektsDomā inovatīvi, rīkojies atbildīgi, dzīvo zaļi”  projekta ietvaros Saldus vidusskolas sākumskolas skolotāji 23.janvārī devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Ogresgala pamatskolu. Ogresgala pamatskola aktīvi darbojas dažādu vides projektu īstenošanā, jau 12 gadus pēc kārtas skolai tiek pasniegts Zaļais karogs. Daudzus gadus Ogresgala pamatskola ir «Baltijas jūras projekta» dalībniece.

Ogresgala pamatskolas skolotāji nodrošina mācību satura saikni ar reālo dzīvi, jaunākajiem zinātnes sasniegumiem un karjeras iespējām nākotnē, organizējot mācību procesu sadarbības un līdzdarbības kompetenču ieviešanā. Ar savu pieredzi dalījās skolas direktore Skaidrīte Butāne, mācību pārzine Anita Gutāne un sākumskolas skolotāji. Kolēģi iepazīstināja ar pieredzi āra nodarbību organizēšanā. Uzzinājām, ka skolas apkārtnē ir izveidots filozofu stūrītis, Zaļā grāmata, kukaiņu māja, pasaku stāstīšanas krēsls, ārstniecības augu dobe, dažādi mūzikas instrumenti.  Tika diskutēts arī par citiem aktuāliem jautājumiem, kas saistīti ar mācību un audzināšanas procesu.

 Informāciju sagatavoja Saldus vidusskolas direktores vietniece Inita Rulle