Labdarība Ziemassvētkos ar 7. a un 12. a klasēm

Mūsu skolas 7.a kl un 12.a klases un audzinātājas Inese Dravniece un Inita Valtere, projekta ,,Jaunais pilsonis” ietvaros, 2.12.-11.12.19. veica ilgi plānoto pilsonisko aktivitāti ”Labdarība Ziemassvētkosiepriecinot ar Ziemassvētku pārsteigumu Remtes sociālā aprūpes centra “Atpūtas” iedzīvotājus.  Tika iepirkta piparkūku mīkla 6 kg, piparkūku dekorēšanas materiāli, iesaiņojuma materiāli un krāsainais papīrs apsveikumu gatavošanai.

5.12.19. tika ceptas 60 piparkūku sirdis,

6.12.19.-10.12.2019. notika piparkūku dekorēšana un Ziemassvētku apsveikumu gatavošana;

10.12.2019. notika iesaiņošanas darbi,bet

11.12.2019. skolēni ar sarūpētajiem Ziemassvētku piparkūku saiņiem un muzikālu priekšnesumu ciemojās Remtes sociālās aprūpes centrā ”Atpūtas”, sapulcējot kopā zālē aprūpes centra iedzīvotājus- ieskandinot Ziemassvētku gaidīšanas svētkus, skolnieces sveica aprūpes centra iedzīvotājus ar muzikālu priekšnesumu, ar dzejas lasījumu un labas veselības vēlējumiem, tad skolēni ar sirsnīgiem sveicieniem apsveica katru pansionāta iedzīvotāju-pasniedzot sarūpēto piparkūku un Ziemassvētku apsveikumu, bet pansionāta iemītniekus, kuri nespēj pārvietoties, skolēni apciemoja viņu istabiņās, sirsnīgi parunājoties un iepriecinot Ziemassvētkos…

Bet īpaši veselīgs našķis bija katram aprūpes centra iedzīvotājam  7. klases skolnieces Anetes Dravnieces ģimenes ziedojums- āboli no pašu dārza…

Tikšanās pansionātā bija aizkustinošs mirklis gan aprūpes centra iedzīvotājiem, gan pašiem skolēniem… Aizmirsās tik grūti, pacietību un precizitāti  prasošie grieztie 120 papīra eņģeļi un laiks, kas tika pavadīts skolas virtuvē veidojot piparkūkas, uzmanot, lai tās neapdegtu, lai rotājums būtu skaists…

Skolēni ir pateicīgi par projekta materiālo atbalstu un pamudinājumu veikt šo labo darbiņu sabiedrības labā…Tas saliedēja abus klases kolektīvus, radīja daudz pozitīvu emociju, pierādīja sen aizmirstas vērtības: savstarpēju cieņu, izpalīdzību, līdzjūtību. 7.a un 12. a klases audzinātājas Inese un Inita ir gandarītas par paveikto ārpus stundu laikā.