Lēnām pār tiltu jeb kā iesākām mācību gadu

Šī mācību gada nesa neviltotu prieku par atkal satikšanos, par izremontēto skolu un neredzētajiem klases biedriem. Lai skolēni adaptētos jaunajiem apstākļiem, pēc gadu ilga attālinātā mācību procesa, mācību gadu visi 5.-12.klašu skolēni iesāka ar klases saliedēšanās aktivitātēm, izzinošu spēli “Sākam pie skolas ar Latvijas kultūras kanonu” no programmas “Latvijas skolas soma”, kuru novadīja SIA PrimaTour pārstāvji, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pamācošajiem padomiem drošībai un SIA “OnePlate” veselīga uztura darbnīcu apmeklējumu skolas iekšpagalmā, kuras notika Veselības projekta ietvaros, ka arī sporta skolotāju organizētajām aktivitātēm stadionā. Vecāko klašu skolēni deva savu ieguldījumu Saldus novada pašvaldības attīstības plāna sastādīšanā, iepazinās ar pašvaldības darbu un viesojās Biznesa inkubatorā smelties iedvesmu jauniem darbiem un idejām.

Visi kā viens atzina, ka šāda mācību gada iesākums ir bijis noderīgs, iedvesmojošs, pamācošs un klasi satuvinājis pēc ilgā “Zoom” perioda!