Lepojamies!

Saldus novada fizikas 9.-12. klašu olimpiādes uzvarētāji:

Starp 9.klašu skolēniekiem – 1.vieta Paulai Siliņai, 2.vieta Heidijai Krastiņai.

10.klašu konkurencē – 3. vieta Līnai Kristiānai Melbārdei;

11.klašu grupā – 3.vieta Aivitai Romanauskai

12.klašu grupā – Emīls Didzis saņem 2.vietu, Edvards Mikāls – 3.vietu, Dāvis Gavars – atzinību.

 

Paldies skolotājām Kristīnei Hartmanei, Anetei Miltai un Inesei Dravniecei par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā!