Lepojamies!

Saldus, Brocēnu un Skrundas starpnovadu matemātikas olimpiādē 9.-12.klasēm:

9.klašu grupā: Paula Siliņa – 3.vieta, Agate Usa – atzinība

10.klašu grupā – Sanija Kripševica – 1.vieta, Annija Žunda – 2.vieta

11.klašu grupā – Aivita Romanauska – 1.vieta, Toms Limbēns – 3.vieta

12.klašu grupā – Emīls Didzis – 2.vieta

 

Paldies matemātikas skolotājiem – E.Zariņai, E.Ozolai, I.Nārķei!