Lepojamies!

Janvārī Rīgas Valsts vācu ģimnāzija jau devīto gadu aicināja skolēnus no visas Latvijas piedalīties “Atklātajā konkursā svešvalodās”, rosinot pārbaudīt savas vācu, angļu un spāņu valodas zināšanas. Angļu valodas skolotājas Sandras Rūses  iedrošināti, tajā piedalījās Saldus vidusskolas skolēni gan no 7.b, gan no 7.a klases. Jūlija Bahareva (7.b), Anete Dravniece (7.a) un Paula Jozefa (7.a) sekmīgi nokārtoja tiešsaistes testu 1.posmā, un tika uzaicinātas uz konkursa 2.posmu Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas telpās.

Priecājamies par Jūlijas un Paulas pieredzes gūšanu konkursa 2.posmā klātienē Rīgā! Paldies viņu vecākiem par atbalstu!