Lepojamies!

29.februārī 12.b klases skolniece Kristiāna Krista Grietēna piedalījās ESU (English Speaking Union) rīkotajā publiskās runas konkursa pusfinālā, kas notika Amerikas Kultūras centrā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Rīgā. Pasākumā piedalījās 16 skolēni no Kurzemes, Vidzemes un Zemgales. Katrs dalībnieks uzstājās ar paša sacerētu runu par tēmu “Not everything that is faced can be changed, but nothing can be changed until it is faced”. 

Paldies Kristiānai par drosmi un apņēmību!