Lepojamies!

2020.gada 12. martā Saldus vidusskolā norisinājās Saldus, Brocēnu un Skrundas novadu 7.klases skolēnu ģeogrāfijas olimpiāde.No Saldus vidusskolas olimpiādē piedalījās Anete Dravniece, Emīlija Didze un Estere Bērziņa. Atzinību saņem Emīlija Didze. 2.vietu un iespēju zināšanās spēkoties Kurzemes novadā iegūst Anete Dravniece. Kurzemes novada olimpiāde notiks 2020.gada 22.aprīlī Ventspilī. Vēlam veiksmi Anetei Dravniecei.

Paldies ģeogrāfijas skolotājai Initai Valterei!