Lepojamies!

Piektdien, 3.aprīlī, attālināti piedalījās Latvijas Skolēnu 44.zinātniskās pētniecības darbu konferences valsts posmā, kas pirmo reizi norisinājās digitālajā vidē. Skolēni savu darbu prezentācijas iesūtīja video formātā, kā arī iesaistījās tiešsaistes diskusijās ar vērtēšanas komisijām. Valsts posmam šogad tika izvirzīti 580 skolēnu 478 zinātniskās pētniecības darbi.

Lepojamies ar mūsu skolas audzēkņiem Valtu Jaunzemi, kurš ieguva ieguva III pakāpi bioloģijas sekcijā ar tēmu “Invazīvo putnu sugu skaita izmaiņu dinamika laika posmā no 1992.-2019.gadam” (darba vadītāja sk. Baiba Kalve- Vištarte), un speciālbalvu no Latvijas Universitātes par izstrādāto darbu politikas zinātnēs ieguva Annemarija Rake ar tēmu Skolu tīkla optimizācijas sekas Saldus novadā” (darba vadītāja sk. Irēna Roģe).

Paldies Tomam Limbēnam, Annijai Valtasai, Kristiānam Vištartam un skolotājām Egitai Zariņai, Baibai Kalvei- Vištartei un Irēnai Roģei par ieguldīto laiku un darbu plakātu un video veidošanā!