Lepojamies!

Lepojamies, Saldus viudusskolas logo

Mūsu skolas vidusskolēni piedalījās novada angļu valodas olimpiādē.

Prieks par ik katru skolēnu, kas piedalījās olimpiādē un lepojamies ar mūsu skolēnu panākumiem!

2.vieta 11.klases skolniecei Gabrielai Anastasijai Zandbergai
3.vieta 10.klases skolēnam Rolandam Adijānam
Atzinība 12.klases skolniecei Annijai Valtasai

Paldies skolotājiem Uldim Ozolam un Ivetai Ķirsei par skolēnu sagatavošanu!