Lepojamies!

Lepojamies, Saldus viudusskolas logo

10.decembrī norisinājās novada vēstures olimpiāde 9.-12.klašu skolēniem.

Esam lepni par savu skolēnu sasniegumiem!
Olimpiādē piedalījās Krista Terēze Blaumane, Betija Rorbaha, Ance Rakstiņa, Paula Siliņa, Rolands Adijāns, Anrita Romanauska, Eleonora Zandere, Paula Barisa, Nikola Svilāne, Agnese Štencele, Aivita Romanauska, Anna Līva Bārtule un Bruno Blīgzna.

9.klases skolnieces Krista Terēza Blaumane ieguva 1.vietu, Betija Rorbaha ieguva 2.vietu un Ance Rakstiņa ieguva 3.vietu.
10.klases skolniece Paula Siliņa ieguva 1.vietu.
11.klases skolniece Eleonora Zandere ieguva 3.vietu.

Paldies skolotājām, Aijai Tasonei un Zanei Dadzītei, par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā!