Lepojamies!

Lepojamies, Saldus viudusskolas logo

Gada nogalē norisinājās ES Dabaszinātņu  olimpiādes atlase Saldus, Skrundas un Brocēnu novadu 9.-1o.klašu skolēniem.

Esam lepni par savu skolēnu sasniegumiem!
Olimpiādē piedalījās Krista Terēze Blaumane, Salīna Paula Bārtule, Betija Rorbaha, Daniela Gārne, Diāna Straupa, Deivids Uļskis, Zane Zāgere, Paula Siliņa, Rolands Adijāns, Anrita Romanauska, Arvis Ķirsis un Harijs Donāts Zomerfelds.

1o.klases skolēni Anrita Romanauska un  Rolands Adijāns ieguva Atzinību

Paldies skolotājām, Anetei Miltai, Antrai Bērziņai, Baibai Kalvei-Vištartei, Vitai Banzenai, Inesei Dravniecei  un Initai Valterei, par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā!