Lepojamies

Lepojamies, Saldus viudusskolas logo

15. janvārī norisinājās Fizikas olimpiādes 2.posms  Saldus, Skrundas un Brocēnu novadu 9.-12.klašu skolēniem. Esam lepni par savu skolēnu sasniegumiem!

Olimpiādē piedalījās Daniela Gārne, Zane Zāģere, Krista Terēze Blaumane, Betija Rorbaha, Elans Pētersons, Salīna Paula Bārtule, Arvis Ķirsis, Paula Siliņa, Anrita Romanauska, Rolands Adijāns, Harijs Donāts Zomerfelds, Līna Kristiāna Melnbārde, Annija Žunda, Aivita Romanauska, Bruno Blīgzna, Eduards Šaulis, Maksis Ozols

9. klases skolniece Daniela Gārne ieguva 2.vietu un Zane Zāģere saņēma Atzinību

10.klases skolēns Arvis Ķirsis ieguva 2.vietu, Paula Siliņa ieguva 3.vietu un Anrita Romanauska saņēma Atzinību

12.klases skolēns Maksis Ozols saņēma Atzinību

 

Paldies skolotājām, Inesei Dravniecei, Anetei Miltai un Kristīnei Hartmanei, par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā!