Lepojamies!

Lepojamies, Saldus viudusskolas logo

Esam lepni par savu skolēnu sasniegumiem latviešu valodas un ekonomikas olimpiādēs!

47.Latviešu valodas un literatūras olimpiādes 2.posmā  Saldus, Skrundas un Brocēnu novadu 10.-12.klašu skolēniem piedalījās Sanija Kripševica, Annija Žunda, Līna Kristiāna Melnbārde un Aivita Romanauska

11. klases skolniece Sanija Kripševica ieguva 1.vietu un saņēma uzaicinājumu piedalīties 3.posmā valstī, bet Annija Žunda ieguva Atzinību

 

Ekonomikas olimpiādē 11.-12.klasēm piedalījās Eleonora Zandere, Laura Ķirse, Monta Eisaka un Amanda Kunkule.

Eleonora Zandere, Laura Ķirse un Monta Eisaka ieguva Atzinību

 

Paldies skolotājiem, Dženetai Butānei, Arnitai Gidrēvičai un Jānim Mūrmanim, par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā!