Lepojamies!

Lepojamies, Saldus viudusskolas logo

Esam lepni par savu skolēnu sasniegumiem 9.-12. klašu matemātikas olimpiādē!

Olimpiādē piedalījās Sanija Kripševica, Annija Žunda, Annija Valtasa, Aivita un Anrita Romanauskas, Toms Limbēns, Rolands Adijāns, Paula Siliņa, Krista Terēze Blaumane, Daniela Gārne un Zane Zāģere.

12.klases skolēns Toms Limbēns ieguva 1.vietu, Aivita Romanauska 3.vietu

11. klases skolniece Annija Žunda ieguva 1.vietu, Sanija Kripševica 3.vietu

10.klases skolniece Paula Siliņa ieguva 1.vietu, Anrita Romanauska 3.vietu

9.klases skolnieces Krista Terēze Blaumane un Zane Zāģere ieguva 2.vietu

Paldies skolotājiem, Elgai Ozolai, Inesei Dravniecei, Egitai Zariņai, par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā!