Lepojamies!

Lepojamies, Saldus viudusskolas logo

Esam lepni par savu skolēnu sasniegumiem ģeogrāfijas olimpiādē!

Olimpiādē piedalījās Annemarija Rake, Žanete Lagzdiņa, Eleonora Zandere, Edvards Kapteinis, Līna Kristiāna Melnbārde, Rolands Adijāns, Arvis Ķirsis un Anrita Romanauska.

10.klases skolēns Rolands Adijāns ieguva 1.vietu un uzaicināts piedalīties 3.posmā Valstī

11. klases skolniece Eleonora Zandere ieguva 1.vietu un uzaicināta piedalīties 3.posmā Valstī

11.klases skolēns Edvards Kapteinis ieguva 2.vietu,

11.klases skolniece Līna Kristiāna Melnbārde un 10.klases skolēns Arvis Ķirsis ieguva Atzinību

Paldies skolotājai Initai Valterei par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā!